شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DJIA mini-sized

  • نرخ فعلی:28014
  • بالاترین قیمت روز:28029
  • پایین ترین قیمت روز:28003
  • بیشترین مقدار نوسان روز:26
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:28,008
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۵۸:۱۱
  • نرخ روز گذشته:28,009
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5

نمودار کندل استیک DJIA mini-sized در روز جاری

نمودار کندل استیک DJIA mini-sized در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
28,014 ریال1:58:11
28,028 ریال1:57:10
28,014 ریال1:55:11
28,027 ریال1:53:10
28,028 ریال1:51:10
28,014 ریال1:50:11
28,028 ریال1:47:11
28,027 ریال1:44:10
28,021 ریال1:43:11
28,028 ریال1:41:10
28,027 ریال1:40:12
28,022 ریال1:38:10
28,021 ریال1:37:10
28,022 ریال1:35:12
28,021 ریال1:34:10
28,024 ریال1:33:10
28,022 ریال1:32:10
28,027 ریال1:31:11
28,022 ریال1:30:12
28,013 ریال1:29:10
28,022 ریال1:26:10
28,013 ریال1:25:12
28,022 ریال1:24:11
28,024 ریال1:22:11
28,013 ریال1:21:11
28,022 ریال1:20:11
28,024 ریال1:19:11
28,013 ریال1:07:11
28,010 ریال1:06:10
28,013 ریال1:05:11
28,010 ریال1:04:10
28,013 ریال0:58:11
28,010 ریال0:56:11
28,003 ریال0:55:11
28,006 ریال0:54:12
28,003 ریال0:53:10
28,006 ریال0:52:11
28,010 ریال0:49:12
28,003 ریال0:48:11
28,029 ریال0:47:11
28,003 ریال0:46:12
28,006 ریال0:44:10
28,029 ریال0:43:11
28,003 ریال0:42:11
28,029 ریال0:41:12
28,006 ریال0:40:13
28,003 ریال0:37:11
28,029 ریال0:36:11
28,022 ریال0:35:11
28,029 ریال0:33:11
28,022 ریال0:32:10
28,029 ریال0:30:13
28,022 ریال0:29:11
28,011 ریال0:27:11
28,022 ریال0:25:12
28,011 ریال0:23:11
28,024 ریال0:22:11
28,011 ریال0:21:10
28,024 ریال0:20:11
28,011 ریال0:19:10
28,022 ریال0:18:11
28,011 ریال0:17:11
28,003 ریال0:16:12
28,008 ریال0:13:10
28,003 ریال0:12:11
28,008 ریال0:11:12
28,003 ریال0:10:13
28,011 ریال0:09:11
28,008 ریال0:07:12
28,003 ریال0:06:10
28,008 ریال0:05:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات