شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

UNUS SED LEO BTC Index investing-com

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 2019/07/08 1398/04/17 1398-04-17
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2019/07/07 1398/04/16 1398-04-16
0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 2019/07/06 1398/04/15 1398-04-15
0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 2019/07/04 1398/04/13 1398-04-13
0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 2019/07/03 1398/04/12 1398-04-12
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2019/06/29 1398/04/08 1398-04-08
0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 2019/06/28 1398/04/07 1398-04-07
0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 2019/06/27 1398/04/06 1398-04-06

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص UNUS SED LEO BTC Index investing-com