شاخص یاب

هریونیا اوکراین / دلار

  • نرخ فعلی:0.0364
  • بالاترین قیمت روز:0.0366
  • پایین ترین قیمت روز:0.0364
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0365
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۶:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.0366
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک هریونیا اوکراین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک هریونیا اوکراین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0364 ریال15:36:09
0.0366 ریال10:58:09
0.0365 ریال4:33:11
نظرات