شاخص یاب

هریونیا اوکراین / دلار

  • نرخ فعلی:0.036
  • بالاترین قیمت روز:0.036
  • پایین ترین قیمت روز:0.036
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.036
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۳:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.0359
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک هریونیا اوکراین / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک هریونیا اوکراین / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.036 ریال3:33:12
نظرات