شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

UAH/KZT Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / تنگ قزاقستان 0 389.69 390.44 390.4 (0%) 0 ۲۵ مهر
هریونیا اوکراین / دلار 0 0.0404 0.0405 0.0404 (0%) 0 ۲۵ مهر
UAH/DKK 0.2711 0.2711 0.2711 0.2711 (0.89%) 0.0024 ۰۹:۰۶:۰۷
EUR/KZT 0 429.92 429.92 429.92 (0%) 0 ۲۵ مهر
GBP/KZT 501.92 501.92 501.92 501.92 (1.84%) 9.09 ۰۷:۰۶:۰۶
RUB/KZT 0 5.3767 5.3838 5.3838 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UAH/KZT 0 13.1397 13.1397 13.1397 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UAH/PLN 0 0.1485 0.1485 0.1485 (0%) 0 ۲ مرداد
UAH/RUB 0 2.4282 2.4406 2.4406 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UAH/EUR 0.0362 0.0362 0.0362 0.0362 (0.55%) 0.0002 ۰۵:۰۶:۰۷