شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/ZAR Ask

  • نرخ فعلی:0.4849
  • بالاترین قیمت روز:0.4852
  • پایین ترین قیمت روز:0.482
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4827
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۴:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.4826
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0023

نمودار کندل استیک TWD/ZAR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TWD/ZAR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4849 ریال14:54:16
0.4852 ریال14:33:10
0.4841 ریال12:54:11
0.4836 ریال12:33:11
0.4838 ریال12:15:12
0.4838 ریال12:15:12
0.4837 ریال11:54:11
0.4834 ریال11:33:11
0.4828 ریال11:15:12
0.4828 ریال11:15:11
0.4829 ریال10:54:13
0.4827 ریال10:33:12
0.4824 ریال10:15:13
0.4824 ریال10:15:12
0.4821 ریال9:54:11
0.4822 ریال8:15:14
0.4822 ریال8:15:14
0.482 ریال7:54:12
0.4821 ریال7:15:13
0.4821 ریال7:15:13
0.4826 ریال5:54:13
0.4824 ریال5:33:11
0.4826 ریال4:54:11
0.4828 ریال4:33:12
0.4824 ریال3:54:12
0.4821 ریال3:33:12
0.4826 ریال2:54:12
0.4825 ریال2:33:11
0.4826 ریال2:15:15
0.4826 ریال2:15:14
0.4827 ریال1:33:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات