شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/XOF Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / فرانک آفریقای غربی 594.36 594.36 594.36 594.36 (0.63%) 3.74 ۰۱:۰۹:۰۸
دلار تایوان / دلار 0.0328 0.0328 0.0328 0.0328 (0.31%) 0.0001 ۰۱:۰۹:۰۷
AED/XOF 0 154.28 158.45 154.28 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/AED 0 0.1198 0.1199 0.1199 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/XOF 0 417.03 428.76 417.14 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/AUD 0 0.0478 0.0478 0.0478 (0%) 0 ۲۷ مهر
ARS/XOF 0 18.9 19.41 18.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/ARS 0 0.9783 0.979 0.9787 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/BBD 0 0.0664 0.0664 0.0664 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/BHD 0 0.0123 0.0124 0.0124 (0%) 0 ۲۶ مرداد
BRL/XOF 0 139.92 144.64 139.93 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/BRL 0 0.1313 0.1323 0.1323 (0%) 0 ۳۱ مرداد
CAD/XOF 0 434.61 446.49 434.61 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/CAD 0 0.0431 0.0431 0.0431 (0%) 0 ۲۷ مهر
TWD/CHF 0 0.0323 0.0323 0.0323 (0%) 0 ۲۶ مهر
TWD/CLP 0 21.68 22.11 21.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/CNY 0.2317 0.2317 0.2317 0.2317 (0.26%) 0.0006 ۰۹:۰۶:۰۷
TWD/CZK 0 0.7259 0.7268 0.7259 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/DKK 0.2193 0.2193 0.2193 0.2193 (0.09%) 0.0002 ۰۹:۰۶:۰۷
TWD/EGP 0 0.5837 0.5842 0.584 (0%) 0 ۳۱ مرداد
EUR/XOF 0 655.959 655.959 655.959 (0%) 0 ۲۳ مهر
TWD/EUR 0 0.0293 0.0293 0.0293 (0%) 0 ۲۷ مهر
GBP/XOF 0 759.2138 759.2138 759.2138 (0%) 0 ۲۷ مهر
TWD/GBP 0 0.0253 0.0253 0.0253 (0%) 0 ۲۷ مهر
HKD/XOF 0 72.19 74.15 72.19 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/HKD 0 0.2565 0.2566 0.2566 (0%) 0 ۲۶ مهر
HUF/XOF 0 2.0271 2.0837 2.0274 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/HUF 0 9.1163 9.1358 9.1252 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/IDR 0 461.64 461.64 461.64 (0%) 0 ۲۶ مهر
TWD/INR 0 2.3249 2.3249 2.3249 (0%) 0 ۲۶ مهر
INR/XOF 0 8.117 8.3417 8.117 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/XOF 0 5.2828 5.424 5.2833 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/ISK 0 3.5099 3.5131 3.5099 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/JMD 0 4.4838 4.5053 4.4839 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/JOD 0 0.0231 0.0232 0.0232 (0%) 0 ۲۶ مرداد
TWD/JPY 0 3.555 3.555 3.555 (0%) 0 ۲۶ مهر
JPY/XOF 0 5.1447 5.2866 5.1447 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/KES 0 3.3254 3.3506 3.3268 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/KRW 0 38.562 38.562 38.562 (0%) 0 ۲۷ مهر
TWD/LBP 0 49.53 50.27 50.27 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/LKR 0 5.2422 5.3154 5.3154 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/LTL 0 0.0983 0.0987 0.0984 (0%) 0 ۱۷ اردیبهشت
TWD/MAD 0 0.3088 0.3175 0.3175 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/XOF 0 29.94 30.84 29.94 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/MXN 0 0.616 0.619 0.6176 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/MYR 0 0.137 0.137 0.137 (0%) 0 ۲۷ مهر
TWD/NAD 0 0.4744 0.4745 0.4745 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NOK/XOF 0 67.45 69.31 67.47 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/NOK 0 0.2741 0.2745 0.2741 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/NPR 0 3.6772 3.6947 3.6772 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/XOF 0 379.97 390.64 380.02 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/NZD 0 0.0512 0.0512 0.0512 (0%) 0 ۲۷ مهر
TWD/OMR 0 0.0125 0.0126 0.0126 (0%) 0 ۲۶ مرداد
TWD/PAB 0 0.0332 0.0334 0.0332 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/XOF 0 10.6096 10.9046 10.62 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/PHP 0 1.742 1.7465 1.7424 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/PKR 0 5.0966 5.0966 5.0966 (0%) 0 ۲۷ مهر
PKR/XOF 0 4.6488 4.6488 4.6488 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/XOF 0 152.82 157.02 152.82 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/PLN 0 0.121 0.1212 0.1211 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/QAR 0 0.1188 0.1189 0.1188 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/RON 0 0.131 0.1311 0.131 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/XOF 0 8.42 8.65 8.42 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/RUB 0 2.1942 2.1954 2.1951 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/XOF 0 151.09 155.21 151.09 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/SAR 0 0.1224 0.1225 0.1225 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/XOF 0 62.33 64.03 62.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/SEK 0 0.3162 0.3162 0.3162 (0%) 0 ۲۷ مهر
SGD/XOF 0 415.01 426.37 415.04 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/SGD 0 0.0447 0.0447 0.0447 (0%) 0 ۲۶ مهر
TWD/THB 0 0.9914 0.9914 0.9914 (0%) 0 ۲۷ مهر
THB/XOF 0 17.35 17.83 17.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/XOF 0 93.19 96.14 93.24 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/TRY 0 0.1978 0.1994 0.1987 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/VEF 0 2629.5895 2638.6965 2631.8387 (0%) 0 ۴ تیر
TWD/XAF 0 18.49 18.58 18.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/XCD 0 0.0886 0.0887 0.0887 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/XOF 0 18.49 18.99 18.49 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/ZAR 0 0.4846 0.4846 0.4846 (0%) 0 ۲۷ مهر
VEF/XOF 0 0.23 0.23 0.23 (0%) 0 ۲۳ مرداد
ZAR/XOF 0 39.35 40.51 39.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد