شاخص یاب

دلار تایوان / دلار

  • نرخ فعلی:0.0324
  • بالاترین قیمت روز:0.0325
  • پایین ترین قیمت روز:0.0323
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0325
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۳۶:۲۶
  • نرخ روز گذشته:0.0324
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار تایوان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار تایوان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0324 ریال18:36:26
0.0323 ریال18:34:18
0.0324 ریال6:10:27
0.0324 ریال6:08:26
0.0325 ریال6:05:40
0.0324 ریال4:36:03
0.0324 ریال4:33:55
0.0325 ریال2:30:30
0.0325 ریال2:28:14
نظرات