شاخص یاب

دلار تایوان / دلار

  • نرخ فعلی:0.0323
  • بالاترین قیمت روز:0.0324
  • پایین ترین قیمت روز:0.0322
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0324
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۱۳:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.0323
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک دلار تایوان / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار تایوان / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0323 ریال18:13:16
0.0322 ریال18:09:19
0.0323 ریال18:06:17
0.0322 ریال18:01:16
0.0323 ریال18:00:27
0.0322 ریال17:59:15
0.0323 ریال17:53:15
0.0322 ریال17:51:17
0.0323 ریال12:38:16
0.0324 ریال12:37:16
0.0323 ریال9:44:14
0.0322 ریال9:43:13
0.0323 ریال3:34:10
0.0324 ریال1:18:10
نظرات