شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/TRY Ask

  • نرخ فعلی:0.1886
  • بالاترین قیمت روز:0.1893
  • پایین ترین قیمت روز:0.1881
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1881
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۵:۳۱
  • نرخ روز گذشته:0.1882
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک TWD/TRY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TWD/TRY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1886 ریال15:15:31
0.1886 ریال15:15:31
0.1887 ریال14:54:29
0.1888 ریال13:54:30
0.1887 ریال13:33:26
0.1889 ریال13:15:29
0.1889 ریال13:15:29
0.1887 ریال12:54:25
0.1889 ریال12:33:27
0.189 ریال12:15:30
0.189 ریال12:15:29
0.1889 ریال11:54:26
0.1888 ریال11:33:25
0.1887 ریال11:15:24
0.1887 ریال11:15:24
0.1885 ریال10:33:19
0.1887 ریال10:15:24
0.1887 ریال10:15:24
0.1885 ریال9:54:20
0.1887 ریال9:33:20
0.1886 ریال9:15:24
0.1886 ریال9:15:23
0.1889 ریال8:54:20
0.1887 ریال8:33:21
0.1888 ریال7:54:18
0.1887 ریال7:33:22
0.1889 ریال7:15:24
0.1889 ریال7:15:24
0.1888 ریال6:54:19
0.189 ریال6:15:26
0.189 ریال6:15:25
0.1891 ریال5:54:20
0.1892 ریال5:33:20
0.1891 ریال5:15:25
0.1891 ریال5:15:25
0.1893 ریال4:33:18
0.1891 ریال4:15:23
0.1891 ریال4:15:23
0.1888 ریال3:54:20
0.1889 ریال3:33:17
0.1887 ریال3:15:19
0.1887 ریال3:15:19
0.1886 ریال2:33:18
0.1882 ریال2:15:21
0.1882 ریال2:15:21
0.1881 ریال1:33:18
0.1883 ریال1:15:19
0.1883 ریال1:15:19
0.1881 ریال0:33:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات