شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/THB Ask

  • نرخ فعلی:0.9912
  • بالاترین قیمت روز:0.9927
  • پایین ترین قیمت روز:0.9887
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.9907
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۳:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.99
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک TWD/THB Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TWD/THB Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.9912 ریال15:33:14
0.9924 ریال15:15:16
0.9924 ریال15:15:15
0.9926 ریال14:54:14
0.9919 ریال14:15:15
0.9919 ریال14:15:14
0.9921 ریال13:33:14
0.9911 ریال13:15:15
0.9911 ریال13:15:13
0.9902 ریال12:54:13
0.9907 ریال12:33:13
0.9903 ریال12:15:15
0.9903 ریال12:15:14
0.9909 ریال11:54:13
0.9902 ریال11:33:13
0.9903 ریال10:54:13
0.9904 ریال10:33:11
0.9906 ریال10:15:12
0.9906 ریال10:15:11
0.9903 ریال9:54:11
0.9902 ریال9:33:11
0.9903 ریال9:15:13
0.9903 ریال9:15:12
0.9904 ریال8:54:12
0.9897 ریال8:33:11
0.9892 ریال8:15:12
0.9892 ریال8:15:12
0.9896 ریال7:54:10
0.9894 ریال7:33:11
0.989 ریال7:15:12
0.989 ریال7:15:11
0.9896 ریال6:54:11
0.9893 ریال6:33:11
0.9887 ریال6:15:14
0.9887 ریال6:15:13
0.9893 ریال5:54:12
0.9889 ریال5:33:11
0.9897 ریال5:15:14
0.9897 ریال5:15:13
0.9894 ریال4:54:11
0.9895 ریال4:33:11
0.9913 ریال4:15:12
0.9913 ریال4:15:11
0.9924 ریال3:54:12
0.9925 ریال3:33:11
0.9927 ریال3:15:17
0.9927 ریال3:15:16
0.9912 ریال2:54:11
0.9909 ریال2:33:13
0.9902 ریال2:15:13
0.9902 ریال2:15:13
0.9898 ریال1:54:12
0.9899 ریال1:33:11
0.9908 ریال1:15:12
0.9908 ریال1:15:12
0.9907 ریال0:54:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات