شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/RON Ask

  • نرخ فعلی:0.1419
  • بالاترین قیمت روز:0.1424
  • پایین ترین قیمت روز:0.1418
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.142
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۵:۲۹
  • نرخ روز گذشته:0.1421
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک TWD/RON Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TWD/RON Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1419 ریال13:15:29
0.1419 ریال13:15:29
0.1418 ریال12:54:27
0.1419 ریال12:15:28
0.1419 ریال12:15:27
0.1421 ریال11:54:24
0.1419 ریال11:33:24
0.1418 ریال11:15:22
0.1418 ریال11:15:21
0.1419 ریال10:54:20
0.1418 ریال10:33:20
0.1419 ریال9:54:20
0.142 ریال8:54:19
0.1419 ریال7:54:18
0.142 ریال7:15:21
0.142 ریال7:15:21
0.1421 ریال4:33:18
0.1424 ریال3:33:17
0.1423 ریال3:15:19
0.1423 ریال3:15:19
0.1424 ریال2:54:17
0.1423 ریال2:33:17
0.1422 ریال2:15:20
0.1422 ریال2:15:20
0.1421 ریال1:54:17
0.142 ریال1:33:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات