شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/PLN Ask

  • نرخ فعلی:0.1271
  • بالاترین قیمت روز:0.1277
  • پایین ترین قیمت روز:0.1271
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1274
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۵:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.1273
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک TWD/PLN Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TWD/PLN Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1271 ریال16:15:20
0.1271 ریال16:15:19
0.1272 ریال14:15:22
0.1272 ریال14:15:21
0.1273 ریال12:15:22
0.1273 ریال12:15:21
0.1274 ریال11:15:22
0.1274 ریال11:15:22
0.1273 ریال10:33:17
0.1272 ریال6:54:16
0.1271 ریال6:33:16
0.1272 ریال5:54:17
0.1273 ریال4:54:16
0.1276 ریال4:33:17
0.1275 ریال4:15:18
0.1275 ریال4:15:17
0.1277 ریال3:15:23
0.1277 ریال3:15:23
0.1275 ریال2:33:17
0.1274 ریال1:33:16
0.1275 ریال1:15:17
0.1275 ریال1:15:16
0.1274 ریال0:54:16
0.1273 ریال0:33:19
0.1274 ریال0:15:20
0.1274 ریال0:15:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات