شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/PHP Ask

  • نرخ فعلی:1.668
  • بالاترین قیمت روز:1.6725
  • پایین ترین قیمت روز:1.6653
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6689
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۲۶
  • نرخ روز گذشته:1.6687
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک TWD/PHP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TWD/PHP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.668 ریال13:33:26
1.6696 ریال13:15:29
1.6696 ریال13:15:29
1.6692 ریال12:54:26
1.6677 ریال12:33:25
1.6685 ریال12:15:28
1.6685 ریال12:15:27
1.6668 ریال11:54:23
1.6653 ریال11:33:24
1.6656 ریال11:15:22
1.6656 ریال11:15:21
1.6678 ریال10:33:20
1.6674 ریال10:15:23
1.6674 ریال10:15:23
1.6687 ریال9:54:20
1.6686 ریال9:33:19
1.6683 ریال9:15:21
1.6683 ریال9:15:21
1.668 ریال8:54:19
1.6687 ریال8:33:19
1.6689 ریال8:15:20
1.6689 ریال8:15:20
1.6685 ریال7:54:18
1.6693 ریال7:33:18
1.6698 ریال7:15:21
1.6698 ریال7:15:21
1.669 ریال6:54:18
1.67 ریال6:33:19
1.6712 ریال6:15:22
1.6712 ریال6:15:21
1.6711 ریال5:54:19
1.6696 ریال5:33:19
1.6706 ریال4:54:18
1.6697 ریال4:33:18
1.6725 ریال4:15:20
1.6725 ریال4:15:19
1.6724 ریال3:54:18
1.6712 ریال3:33:17
1.6708 ریال3:15:19
1.6708 ریال3:15:18
1.6707 ریال2:54:17
1.6701 ریال2:33:17
1.6688 ریال2:15:20
1.6688 ریال2:15:20
1.6669 ریال1:54:17
1.6677 ریال1:33:19
1.6685 ریال1:15:18
1.6685 ریال1:15:17
1.6686 ریال0:54:17
1.6692 ریال0:33:16
1.6689 ریال0:15:19
1.6689 ریال0:15:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات