شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/MYR Ask

  • نرخ فعلی:13.6547
  • بالاترین قیمت روز:13.6661
  • پایین ترین قیمت روز:13.6245
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:13.6253
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۳:۱۱
  • نرخ روز گذشته:13.6249
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0298

نمودار کندل استیک TWD/MYR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TWD/MYR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
13.6547 ریال3:33:11
13.6661 ریال3:15:17
13.6661 ریال3:15:16
13.6464 ریال2:33:13
13.6361 ریال2:15:13
13.6361 ریال2:15:13
13.6316 ریال1:54:12
13.6329 ریال1:33:11
13.6361 ریال1:15:12
13.6361 ریال1:15:12
13.6343 ریال0:54:12
13.6245 ریال0:33:13
13.6253 ریال0:15:13
13.6253 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات