شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/MXN Ask

  • نرخ فعلی:0.6335
  • بالاترین قیمت روز:0.6359
  • پایین ترین قیمت روز:0.6335
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.634
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۱۵:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.6345
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک TWD/MXN Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TWD/MXN Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6335 ریال12:15:27
0.6335 ریال12:15:26
0.6339 ریال11:54:23
0.634 ریال11:33:24
0.6342 ریال11:15:21
0.6342 ریال11:15:21
0.6345 ریال10:54:20
0.6347 ریال10:33:20
0.6344 ریال10:15:23
0.6344 ریال10:15:22
0.6343 ریال9:54:20
0.6347 ریال9:33:19
0.6344 ریال8:33:18
0.6343 ریال8:15:20
0.6343 ریال8:15:19
0.6341 ریال7:54:17
0.6344 ریال7:15:21
0.6344 ریال7:15:20
0.6345 ریال6:54:18
0.6346 ریال6:33:19
0.6347 ریال6:15:22
0.6347 ریال6:15:21
0.6346 ریال5:54:18
0.6344 ریال5:15:22
0.6344 ریال5:15:21
0.6342 ریال4:54:18
0.6341 ریال4:33:18
0.6359 ریال3:54:18
0.6357 ریال3:33:17
0.6359 ریال3:15:19
0.6359 ریال3:15:18
0.6358 ریال2:54:17
0.6352 ریال2:33:17
0.6347 ریال2:15:20
0.6347 ریال2:15:19
0.634 ریال1:33:19
0.6341 ریال1:15:18
0.6341 ریال1:15:17
0.6339 ریال0:54:16
0.6338 ریال0:33:16
0.634 ریال0:15:19
0.634 ریال0:15:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات