شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/KES Ask

  • نرخ فعلی:3.3673
  • بالاترین قیمت روز:3.3764
  • پایین ترین قیمت روز:3.3663
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.3697
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۳:۳۴
  • نرخ روز گذشته:3.3702
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0029

نمودار کندل استیک TWD/KES Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TWD/KES Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.3673 ریال16:33:34
3.3674 ریال16:15:31
3.3674 ریال16:15:30
3.3663 ریال15:36:26
3.3668 ریال15:15:28
3.3668 ریال15:15:28
3.3673 ریال14:54:26
3.3671 ریال14:33:26
3.3674 ریال13:54:23
3.3688 ریال13:33:25
3.3678 ریال13:15:28
3.3678 ریال13:15:27
3.3694 ریال12:54:24
3.3684 ریال12:33:24
3.3705 ریال12:15:27
3.3705 ریال12:15:26
3.3703 ریال11:54:23
3.3705 ریال11:33:23
3.3695 ریال11:15:22
3.3695 ریال11:15:22
3.3721 ریال10:54:19
3.3715 ریال10:33:19
3.3707 ریال10:15:22
3.3707 ریال10:15:21
3.3708 ریال9:54:19
3.3694 ریال9:33:19
3.3706 ریال9:15:18
3.3706 ریال9:15:18
3.37 ریال8:54:16
3.3703 ریال8:33:17
3.3681 ریال8:15:24
3.3681 ریال8:15:23
3.3702 ریال7:33:18
3.3698 ریال7:15:20
3.3698 ریال7:15:19
3.3694 ریال6:54:17
3.3688 ریال6:15:20
3.3688 ریال6:15:19
3.3708 ریال5:54:17
3.3701 ریال5:33:20
3.3708 ریال5:15:22
3.3708 ریال5:15:22
3.3721 ریال4:54:17
3.3712 ریال4:33:17
3.3698 ریال3:54:16
3.3685 ریال3:33:16
3.3763 ریال3:15:18
3.3763 ریال3:15:17
3.3764 ریال2:54:16
3.3762 ریال2:33:16
3.3763 ریال2:15:20
3.3763 ریال2:15:19
3.3689 ریال1:54:15
3.3686 ریال1:33:17
3.3698 ریال1:15:18
3.3698 ریال1:15:18
3.3699 ریال0:54:16
3.3697 ریال0:33:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات