شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/JPY Ask

  • نرخ فعلی:3.558
  • بالاترین قیمت روز:3.566
  • پایین ترین قیمت روز:3.5527
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.5529
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۵۴:۱۱
  • نرخ روز گذشته:3.5518
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0062

نمودار کندل استیک TWD/JPY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TWD/JPY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.558 ریال6:54:11
3.5568 ریال6:33:11
3.5553 ریال6:15:14
3.5553 ریال6:15:13
3.5569 ریال5:54:12
3.5566 ریال5:33:11
3.5592 ریال5:15:14
3.5592 ریال5:15:13
3.5585 ریال4:33:11
3.5638 ریال4:15:12
3.5638 ریال4:15:11
3.5652 ریال3:54:12
3.566 ریال3:33:11
3.5657 ریال3:15:17
3.5657 ریال3:15:16
3.5568 ریال2:54:11
3.5571 ریال2:33:13
3.5541 ریال2:15:13
3.5541 ریال2:15:13
3.5536 ریال1:54:12
3.5543 ریال1:33:11
3.5551 ریال1:15:12
3.5551 ریال1:15:12
3.5549 ریال0:54:12
3.5527 ریال0:33:13
3.5529 ریال0:15:13
3.5529 ریال0:15:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات