شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/INR Ask

  • نرخ فعلی:2.3419
  • بالاترین قیمت روز:2.3442
  • پایین ترین قیمت روز:2.3354
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.3396
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۱:۱۷
  • نرخ روز گذشته:2.3399
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک TWD/INR Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TWD/INR Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.3419 ریال21:21:17
2.3408 ریال20:56:14
2.3401 ریال20:42:14
2.3396 ریال20:21:15
2.3403 ریال19:56:15
2.3389 ریال19:42:14
2.3392 ریال19:21:16
2.3379 ریال18:56:15
2.339 ریال18:42:15
2.3398 ریال17:56:16
2.3397 ریال17:42:13
2.3401 ریال17:21:16
2.3376 ریال16:56:14
2.3389 ریال16:42:14
2.3399 ریال16:21:15
2.3407 ریال15:56:14
2.3401 ریال15:42:15
2.3392 ریال15:21:16
2.3388 ریال14:56:13
2.3414 ریال14:42:14
2.3413 ریال14:21:16
2.3409 ریال13:56:14
2.3419 ریال13:42:15
2.3442 ریال13:21:16
2.343 ریال12:56:14
2.3423 ریال12:42:15
2.3437 ریال12:21:14
2.3424 ریال11:56:14
2.3423 ریال11:21:14
2.3398 ریال10:56:14
2.339 ریال10:42:14
2.3383 ریال10:21:14
2.3378 ریال9:56:13
2.3374 ریال9:42:14
2.3379 ریال9:21:14
2.3372 ریال8:56:13
2.336 ریال8:42:14
2.3376 ریال8:21:13
2.3381 ریال7:56:13
2.3377 ریال7:42:13
2.337 ریال7:21:13
2.3364 ریال6:56:13
2.3354 ریال6:42:13
2.3362 ریال6:21:15
2.3383 ریال5:56:14
2.3385 ریال5:42:14
2.3378 ریال5:21:15
2.3383 ریال4:56:13
2.3378 ریال4:42:14
2.3423 ریال4:21:13
2.3417 ریال3:56:13
2.3411 ریال3:42:13
2.3418 ریال2:56:13
2.3417 ریال2:42:12
2.3387 ریال1:42:13
2.3397 ریال0:42:13
2.3396 ریال0:21:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات