شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/ILS Bid

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.12 0.12 0.12 0.12 2018/05/12 1397/02/22 1397-02-22
0.1198 0.1195 0.1204 0.1204 2018/05/11 1397/02/21 1397-02-21
0.1195 0.1195 0.1204 0.1199 2018/05/10 1397/02/20 1397-02-20
0.1208 0.1195 0.1209 0.1196 2018/05/09 1397/02/19 1397-02-19
0.1218 0.1209 0.1218 0.1209 2018/05/07 1397/02/17 1397-02-17
0.1214 0.1214 0.1214 0.1214 2018/05/06 1397/02/16 1397-02-16

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص TWD/ILS Bid