شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/HUF Ask

  • نرخ فعلی:9.9449
  • بالاترین قیمت روز:9.9505
  • پایین ترین قیمت روز:9.9176
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:9.9279
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۵:۱۹
  • نرخ روز گذشته:9.9302
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0147

نمودار کندل استیک TWD/HUF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TWD/HUF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9.9449 ریال15:15:19
9.9449 ریال15:15:19
9.942 ریال14:54:21
9.9505 ریال14:33:16
9.936 ریال12:54:16
9.9357 ریال12:33:15
9.9354 ریال12:15:17
9.9354 ریال12:15:17
9.9314 ریال11:54:16
9.9308 ریال11:33:16
9.9259 ریال11:15:17
9.9259 ریال11:15:16
9.9308 ریال10:54:18
9.9288 ریال10:33:16
9.9324 ریال10:15:17
9.9324 ریال10:15:17
9.9292 ریال9:54:15
9.9256 ریال9:33:15
9.9269 ریال9:15:18
9.9269 ریال9:15:17
9.9256 ریال8:54:16
9.9262 ریال8:33:16
9.9275 ریال8:15:19
9.9275 ریال8:15:19
9.9211 ریال7:54:15
9.9252 ریال7:33:15
9.922 ریال7:15:19
9.922 ریال7:15:18
9.9249 ریال5:54:19
9.9233 ریال5:33:15
9.9277 ریال4:54:15
9.9279 ریال4:33:16
9.9176 ریال4:15:17
9.9176 ریال4:15:16
9.9179 ریال3:54:17
9.9232 ریال3:33:16
9.9266 ریال3:15:18
9.9266 ریال3:15:17
9.9249 ریال2:54:16
9.9292 ریال2:15:19
9.9292 ریال2:15:19
9.9285 ریال1:54:16
9.9279 ریال1:33:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات