شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/EGP Ask

  • نرخ فعلی:0.5315
  • بالاترین قیمت روز:0.5317
  • پایین ترین قیمت روز:0.5304
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.5307
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۲۱:۴۹
  • نرخ روز گذشته:0.5306
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک TWD/EGP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TWD/EGP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.5315 ریال16:21:49
0.5316 ریال15:56:39
0.5312 ریال15:42:45
0.5316 ریال15:21:44
0.531 ریال14:42:39
0.5312 ریال14:21:39
0.531 ریال13:56:37
0.5312 ریال13:21:34
0.5311 ریال12:56:33
0.5309 ریال12:21:35
0.5308 ریال11:56:30
0.5309 ریال11:42:31
0.5308 ریال11:21:28
0.5306 ریال10:56:25
0.5311 ریال10:42:23
0.5312 ریال9:56:19
0.5304 ریال9:42:19
0.5305 ریال9:21:19
0.5304 ریال8:21:19
0.5305 ریال6:56:18
0.5304 ریال6:42:19
0.5306 ریال6:21:18
0.5305 ریال5:56:18
0.5304 ریال5:42:18
0.5305 ریال5:21:20
0.5304 ریال4:42:18
0.5305 ریال3:56:17
0.5308 ریال3:42:17
0.5317 ریال3:21:18
0.5312 ریال2:56:17
0.5313 ریال2:42:17
0.5307 ریال1:21:17
0.5308 ریال0:56:17
0.5307 ریال0:42:19
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات