شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/DKK Ask

  • نرخ فعلی:0.2223
  • بالاترین قیمت روز:0.2233
  • پایین ترین قیمت روز:0.2221
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2227
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۴:۱۹
  • نرخ روز گذشته:0.2228
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک TWD/DKK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TWD/DKK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2223 ریال13:54:19
0.2221 ریال13:33:19
0.2224 ریال12:54:19
0.2225 ریال12:15:21
0.2225 ریال12:15:20
0.2227 ریال11:54:17
0.2224 ریال11:15:15
0.2224 ریال11:15:14
0.2225 ریال10:33:14
0.2224 ریال10:15:17
0.2224 ریال10:15:16
0.2225 ریال9:54:14
0.2227 ریال9:33:14
0.2226 ریال9:15:16
0.2226 ریال9:15:15
0.2225 ریال7:54:12
0.2226 ریال7:33:13
0.2227 ریال6:33:13
0.2228 ریال5:33:13
0.2229 ریال5:15:16
0.2229 ریال5:15:15
0.2228 ریال4:54:12
0.2227 ریال4:33:12
0.2233 ریال3:54:13
0.2232 ریال2:54:12
0.2231 ریال2:33:12
0.2229 ریال2:15:14
0.2229 ریال2:15:13
0.2227 ریال1:15:13
0.2227 ریال1:15:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات