شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/CZK Ask

  • نرخ فعلی:0.7585
  • بالاترین قیمت روز:0.7588
  • پایین ترین قیمت روز:0.7538
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.755
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۲۱:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.7552
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0033

نمودار کندل استیک TWD/CZK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TWD/CZK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7585 ریال22:21:20
0.7584 ریال21:56:18
0.7581 ریال21:42:22
0.7584 ریال20:56:18
0.7582 ریال20:42:19
0.758 ریال20:21:21
0.7588 ریال19:56:20
0.7585 ریال19:42:20
0.7587 ریال19:21:22
0.7576 ریال18:56:21
0.758 ریال18:42:21
0.7566 ریال18:21:20
0.7571 ریال17:56:21
0.7567 ریال17:42:19
0.7558 ریال17:21:22
0.7555 ریال16:56:19
0.7549 ریال16:42:20
0.7554 ریال16:21:21
0.7557 ریال15:42:21
0.7553 ریال15:21:21
0.7554 ریال14:42:19
0.7553 ریال14:21:21
0.755 ریال13:56:19
0.7552 ریال13:42:20
0.7547 ریال13:21:20
0.7543 ریال12:56:19
0.7538 ریال12:42:20
0.7541 ریال12:21:19
0.7539 ریال11:56:20
0.7541 ریال11:42:19
0.7545 ریال11:21:18
0.7543 ریال10:42:19
0.7544 ریال10:21:19
0.7543 ریال9:56:18
0.7542 ریال9:42:20
0.7539 ریال9:21:19
0.7538 ریال8:42:18
0.7539 ریال7:56:17
0.754 ریال7:42:17
0.7538 ریال7:21:17
0.7539 ریال6:56:17
0.7541 ریال6:42:17
0.7543 ریال6:21:19
0.7546 ریال5:56:20
0.7547 ریال5:21:19
0.7548 ریال4:56:18
0.7547 ریال4:42:18
0.7559 ریال4:21:17
0.7562 ریال3:56:17
0.7563 ریال3:42:17
0.7561 ریال2:42:16
0.7551 ریال2:21:17
0.7548 ریال1:56:17
0.7549 ریال1:42:18
0.7548 ریال1:21:17
0.7546 ریال0:56:16
0.7548 ریال0:42:17
0.755 ریال0:21:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات