شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TWD/BBD Ask

  • نرخ فعلی:0.0669
  • بالاترین قیمت روز:0.067
  • پایین ترین قیمت روز:0.0668
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.067
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۳:۳۳
  • نرخ روز گذشته:0.0669
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک TWD/BBD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TWD/BBD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0669 ریال16:33:33
0.0668 ریال13:54:26
0.0669 ریال13:15:31
0.0669 ریال13:15:30
0.0668 ریال12:54:24
0.0669 ریال12:33:26
0.0668 ریال11:54:20
0.0669 ریال7:33:17
0.067 ریال7:15:18
0.067 ریال7:15:18
0.0669 ریال6:54:15
0.067 ریال6:33:16
0.0669 ریال5:54:17
0.0668 ریال5:33:17
0.0669 ریال5:15:21
0.0669 ریال5:15:20
0.0668 ریال4:54:15
0.0669 ریال4:33:15
0.067 ریال3:54:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات