کالایاب
شاخص یاب

دلار

  • نرخ فعلی:132900
  • بالاترین قیمت روز:133400
  • پایین ترین قیمت روز:131050
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,280
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:132,380
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۲:۰۴
  • نرخ روز گذشته:132,180
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:720

نمودار کندل استیک دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
132,900 ریال17:12:04
132,840 ریال17:09:05
132,900 ریال17:06:04
132,780 ریال17:03:06
132,830 ریال17:00:11
132,710 ریال16:57:05
132,890 ریال16:54:04
133,060 ریال16:51:04
132,840 ریال16:48:04
133,080 ریال16:45:07
133,200 ریال16:42:05
132,850 ریال16:30:08
133,200 ریال16:27:04
132,850 ریال16:24:04
132,790 ریال16:21:04
133,090 ریال16:18:04
132,740 ریال16:15:05
132,970 ریال16:09:05
133,090 ریال16:06:04
133,150 ریال16:03:04
133,260 ریال16:00:08
133,080 ریال15:51:04
133,130 ریال15:45:06
132,900 ریال15:42:04
133,400 ریال15:30:07
132,980 ریال15:27:04
133,100 ریال15:24:04
132,980 ریال15:21:05
133,090 ریال15:18:03
133,030 ریال15:15:07
132,620 ریال15:12:04
132,680 ریال15:09:04
132,560 ریال15:06:05
132,500 ریال15:03:04
132,450 ریال15:00:08
132,390 ریال14:57:04
132,510 ریال14:54:04
132,330 ریال14:51:05
132,170 ریال14:48:04
132,220 ریال14:45:06
132,690 ریال14:42:04
132,500 ریال14:30:07
132,440 ریال14:27:04
132,500 ریال14:24:04
132,620 ریال14:21:05
132,790 ریال14:18:04
132,490 ریال14:15:06
132,550 ریال14:12:04
132,610 ریال14:09:05
132,490 ریال14:06:04
132,550 ریال14:03:05
132,680 ریال14:00:09
133,150 ریال13:57:04
132,910 ریال13:54:05
132,970 ریال13:51:04
133,220 ریال13:45:08
132,990 ریال13:42:04
131,710 ریال13:30:08
131,770 ریال13:27:05
131,650 ریال13:24:04
132,010 ریال13:21:06
131,700 ریال13:18:05
131,940 ریال13:15:06
131,700 ریال13:12:05
131,760 ریال13:09:05
131,880 ریال13:06:04
131,580 ریال13:03:05
131,920 ریال13:00:10
131,800 ریال12:57:06
131,980 ریال12:54:05
131,740 ریال12:51:05
131,980 ریال12:48:05
131,510 ریال12:45:18
131,690 ریال12:42:05
131,540 ریال12:30:09
131,660 ریال12:27:06
131,190 ریال12:24:04
131,490 ریال12:21:05
131,050 ریال12:18:04
131,110 ریال12:15:06
131,400 ریال12:12:04
131,110 ریال12:09:05
131,050 ریال12:06:04
131,350 ریال12:03:05
131,110 ریال12:00:08
131,400 ریال11:57:04
131,290 ریال11:54:04
131,170 ریال11:51:04
131,620 ریال11:48:05
131,970 ریال11:45:06
131,560 ریال11:42:04
132,380 ریال11:30:08
132,260 ریال11:24:05
132,610 ریال11:21:05
132,780 ریال11:18:04
132,720 ریال11:12:04
132,430 ریال11:09:04
132,320 ریال11:06:04
132,380 ریال11:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات