کالایاب
شاخص یاب

دلار

  • نرخ فعلی:118070
  • بالاترین قیمت روز:118430
  • پایین ترین قیمت روز:116310
  • بیشترین مقدار نوسان روز:580
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.19%
  • نرخ بازگشایی بازار:116,310
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۴:۰۴
  • نرخ روز گذشته:116,440
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.4%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,630

نمودار کندل استیک دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
118,070 ریال19:54:04
118,000 ریال19:42:04
117,920 ریال19:12:04
117,910 ریال18:54:03
118,050 ریال18:42:04
118,100 ریال18:24:04
118,190 ریال18:12:04
118,110 ریال17:54:04
117,800 ریال17:42:04
117,760 ریال17:24:03
117,730 ریال17:12:04
117,830 ریال16:54:04
117,920 ریال16:42:04
117,850 ریال16:24:04
118,060 ریال16:12:04
117,900 ریال15:54:03
118,010 ریال15:42:04
117,780 ریال15:24:03
117,700 ریال15:12:04
117,810 ریال14:54:04
117,840 ریال14:42:04
117,810 ریال14:24:04
117,850 ریال14:12:03
118,430 ریال13:54:04
118,040 ریال13:42:04
117,960 ریال13:24:05
117,730 ریال13:12:04
117,490 ریال12:54:03
117,640 ریال12:42:04
117,410 ریال12:24:04
117,240 ریال12:12:05
117,270 ریال11:54:04
117,210 ریال11:42:03
116,860 ریال11:24:04
116,640 ریال11:12:04
116,310 ریال11:03:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات