شاخص یاب

دلار

  • نرخ فعلی:131420
  • بالاترین قیمت روز:132170
  • پایین ترین قیمت روز:131410
  • بیشترین مقدار نوسان روز:760
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:132,170
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۳۳:۰۳
  • نرخ روز گذشته:132,610
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.91%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,190

نمودار کندل استیک دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
131,420 ریال12:33:03
131,410 ریال11:33:04
132,170 ریال11:03:04
نظرات