کالایاب
شاخص یاب

پوند

  • نرخ فعلی:143590
  • بالاترین قیمت روز:143590
  • پایین ترین قیمت روز:141030
  • بیشترین مقدار نوسان روز:610
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.61%
  • نرخ بازگشایی بازار:141,030
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۴:۰۴
  • نرخ روز گذشته:141,400
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2,190

نمودار کندل استیک پوند در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
143,590 ریال19:54:04
143,400 ریال19:42:04
143,000 ریال19:24:04
143,180 ریال19:12:04
143,290 ریال18:54:03
143,250 ریال18:42:04
142,900 ریال18:24:04
143,060 ریال18:12:04
142,910 ریال17:54:04
142,540 ریال17:24:03
142,470 ریال17:12:04
142,590 ریال16:54:04
142,550 ریال16:42:04
142,490 ریال16:24:04
142,600 ریال16:12:04
142,440 ریال15:54:03
142,560 ریال15:42:04
142,460 ریال15:24:03
142,350 ریال15:12:04
142,530 ریال14:54:04
142,570 ریال14:42:04
142,680 ریال14:24:04
142,720 ریال14:12:04
143,330 ریال13:54:04
142,780 ریال13:42:04
142,790 ریال13:24:05
142,410 ریال13:12:04
142,140 ریال12:54:03
142,380 ریال12:42:04
141,940 ریال12:24:04
141,800 ریال12:12:05
141,960 ریال11:54:04
141,840 ریال11:42:03
141,620 ریال11:24:04
141,370 ریال11:12:04
141,030 ریال11:03:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات