کالایاب
شاخص یاب

پوند

  • نرخ فعلی:167520
  • بالاترین قیمت روز:167940
  • پایین ترین قیمت روز:164530
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,570
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:166,330
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۰:۰۷
  • نرخ روز گذشته:165,960
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.94%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,560

نمودار کندل استیک پوند در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
167,520 ریال17:30:07
167,440 ریال17:27:04
167,520 ریال17:21:04
167,370 ریال17:12:04
167,300 ریال17:09:05
167,370 ریال17:06:04
167,220 ریال17:03:06
167,250 ریال17:00:11
167,100 ریال16:57:05
167,320 ریال16:54:04
167,540 ریال16:51:04
167,330 ریال16:48:04
167,620 ریال16:45:07
167,770 ریال16:42:05
167,260 ریال16:30:08
167,700 ریال16:27:04
167,260 ریال16:24:04
167,190 ریال16:21:04
167,640 ریال16:18:04
167,200 ریال16:15:05
167,490 ریال16:09:05
167,640 ریال16:06:04
167,720 ریال16:03:04
167,810 ریال16:00:08
167,580 ریال15:51:04
167,640 ریال15:45:06
167,340 ریال15:42:04
167,940 ریال15:30:08
167,420 ریال15:27:04
167,570 ریال15:24:04
167,420 ریال15:21:05
167,540 ریال15:18:03
167,470 ریال15:15:07
166,950 ریال15:12:04
167,030 ریال15:09:04
166,880 ریال15:06:05
166,810 ریال15:03:04
166,660 ریال15:00:09
166,590 ریال14:57:04
166,730 ریال14:54:04
166,510 ریال14:51:05
166,370 ریال14:48:04
166,440 ریال14:45:06
167,030 ریال14:42:04
166,840 ریال14:30:07
166,770 ریال14:27:04
166,840 ریال14:24:04
166,990 ریال14:21:05
167,230 ریال14:18:04
166,860 ریال14:15:06
166,940 ریال14:12:04
167,010 ریال14:09:05
166,860 ریال14:06:04
166,940 ریال14:03:05
166,930 ریال14:00:09
167,520 ریال13:57:04
167,230 ریال13:54:05
167,300 ریال13:51:04
167,550 ریال13:45:08
167,260 ریال13:42:04
165,690 ریال13:30:08
165,760 ریال13:27:05
165,610 ریال13:24:04
166,060 ریال13:21:06
165,690 ریال13:18:05
165,980 ریال13:15:06
165,690 ریال13:12:05
165,760 ریال13:09:05
165,910 ریال13:06:04
165,540 ریال13:03:05
165,850 ریال13:00:10
165,710 ریال12:57:06
165,930 ریال12:54:05
165,630 ریال12:51:05
165,870 ریال12:48:05
165,280 ریال12:45:18
165,500 ریال12:42:05
165,240 ریال12:30:10
165,390 ریال12:27:06
164,800 ریال12:24:04
165,160 ریال12:21:06
164,590 ریال12:18:04
164,660 ریال12:15:06
165,030 ریال12:12:04
164,600 ریال12:09:05
164,530 ریال12:06:04
164,900 ریال12:03:05
164,600 ریال12:00:08
164,970 ریال11:57:04
164,820 ریال11:54:04
164,680 ریال11:51:04
165,240 ریال11:48:05
165,690 ریال11:45:06
165,170 ریال11:42:04
166,270 ریال11:30:08
166,120 ریال11:24:05
166,560 ریال11:21:05
166,860 ریال11:18:04
166,790 ریال11:12:04
166,400 ریال11:09:04
166,250 ریال11:06:04
166,330 ریال11:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات