شاخص یاب

یورو

  • نرخ فعلی:170290
  • بالاترین قیمت روز:172270
  • پایین ترین قیمت روز:165950
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,880
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.67%
  • نرخ بازگشایی بازار:168,470
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۶:۰۳
  • نرخ روز گذشته:170,190
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:100

نمودار کندل استیک یورو در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
170,290 ریال19:06:03
169,990 ریال19:00:05
170,040 ریال18:54:03
170,010 ریال18:45:04
170,070 ریال18:39:03
170,490 ریال18:33:04
170,800 ریال18:24:03
170,140 ریال18:18:03
170,120 ریال18:12:04
170,380 ریال18:03:03
169,960 ریال17:57:03
169,610 ریال17:51:04
170,020 ریال17:42:03
169,430 ریال17:36:03
169,390 ریال17:30:05
169,800 ریال17:21:03
170,080 ریال17:15:04
170,390 ریال17:09:03
170,740 ریال17:00:07
170,840 ریال16:54:03
171,480 ریال16:48:03
171,220 ریال16:39:03
171,820 ریال16:33:03
171,260 ریال16:27:03
171,190 ریال16:18:04
171,170 ریال16:12:04
171,160 ریال16:06:04
171,600 ریال15:57:03
172,270 ریال15:51:03
170,910 ریال15:45:05
170,290 ریال15:36:03
170,780 ریال15:30:05
169,750 ریال15:24:03
169,820 ریال15:15:05
169,650 ریال15:09:03
169,070 ریال15:03:03
169,260 ریال14:54:03
169,590 ریال14:48:04
169,420 ریال14:42:03
168,980 ریال14:33:04
168,070 ریال14:27:03
167,720 ریال14:21:03
167,600 ریال14:12:04
167,660 ریال14:06:03
167,730 ریال14:00:06
167,640 ریال13:51:03
168,540 ریال13:39:03
169,150 ریال13:30:05
167,270 ریال13:24:03
166,090 ریال13:18:03
165,950 ریال13:09:03
166,520 ریال13:03:04
167,310 ریال12:42:03
167,740 ریال12:36:03
167,780 ریال12:27:04
167,720 ریال12:21:03
167,540 ریال12:15:04
167,740 ریال12:06:03
168,020 ریال12:00:10
168,300 ریال11:54:03
168,470 ریال11:45:04
168,590 ریال11:39:03
168,550 ریال11:33:04
168,650 ریال11:24:04
169,020 ریال11:18:03
168,970 ریال11:12:03
168,520 ریال11:03:05
168,490 ریال10:57:03
168,470 ریال10:51:04
169,090 ریال10:36:03
169,010 ریال10:30:06
168,990 ریال10:15:05
168,700 ریال10:09:03
169,150 ریال10:00:05
169,080 ریال9:54:03
169,140 ریال9:48:03
168,750 ریال9:39:03
168,720 ریال9:33:03
168,790 ریال9:27:03
168,770 ریال9:18:03
168,820 ریال9:12:04
168,540 ریال9:06:03
168,770 ریال8:57:03
168,740 ریال8:45:04
168,760 ریال8:30:06
168,780 ریال8:24:03
168,810 ریال8:15:05
168,550 ریال8:09:03
168,540 ریال8:03:04
168,750 ریال7:54:03
168,570 ریال7:48:03
168,610 ریال7:42:04
168,820 ریال7:33:03
168,810 ریال7:27:03
168,680 ریال7:21:03
168,690 ریال7:12:03
168,660 ریال7:06:03
168,760 ریال7:00:05
168,590 ریال6:51:03
168,710 ریال6:45:04
168,730 ریال6:39:03
168,750 ریال6:30:05
168,640 ریال6:24:03
168,620 ریال6:18:03
168,610 ریال6:09:03
168,370 ریال5:09:03
168,510 ریال5:00:05
168,500 ریال4:54:03
168,470 ریال4:45:04
نظرات