کالایاب
شاخص یاب

یورو

  • نرخ فعلی:149080
  • بالاترین قیمت روز:149490
  • پایین ترین قیمت روز:146750
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,340
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:148,280
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۰:۰۷
  • نرخ روز گذشته:147,940
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.77%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,140

نمودار کندل استیک یورو در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
149,080 ریال17:30:07
149,010 ریال17:27:04
149,080 ریال17:21:04
149,000 ریال17:12:04
148,940 ریال17:09:05
149,000 ریال17:06:04
148,870 ریال17:03:06
148,940 ریال17:00:11
148,810 ریال16:57:05
149,010 ریال16:54:04
149,210 ریال16:51:04
148,940 ریال16:48:04
149,200 ریال16:45:07
149,330 ریال16:42:05
148,950 ریال16:30:08
149,350 ریال16:27:04
148,950 ریال16:24:04
148,890 ریال16:21:04
149,230 ریال16:18:04
148,830 ریال16:15:05
149,100 ریال16:09:05
149,230 ریال16:06:04
149,290 ریال16:03:04
149,400 ریال16:00:08
149,200 ریال15:51:04
149,280 ریال15:45:06
149,010 ریال15:42:04
149,490 ریال15:30:08
149,030 ریال15:27:04
149,160 ریال15:24:04
149,030 ریال15:21:05
149,240 ریال15:18:03
149,180 ریال15:15:07
148,720 ریال15:12:04
148,780 ریال15:09:04
148,650 ریال15:06:05
148,580 ریال15:03:04
148,500 ریال15:00:09
148,430 ریال14:57:04
148,560 ریال14:54:04
148,370 ریال14:51:05
148,180 ریال14:48:04
148,240 ریال14:45:06
148,770 ریال14:42:04
148,490 ریال14:30:07
148,430 ریال14:27:04
148,490 ریال14:24:04
148,620 ریال14:21:05
148,800 ریال14:18:04
148,470 ریال14:15:06
148,530 ریال14:12:04
148,600 ریال14:09:05
148,470 ریال14:06:04
148,530 ریال14:03:05
148,650 ریال14:00:09
149,170 ریال13:57:04
148,910 ریال13:54:05
148,980 ریال13:51:04
149,260 ریال13:45:08
149,000 ریال13:42:04
147,660 ریال13:30:08
147,730 ریال13:27:05
147,600 ریال13:24:04
147,990 ریال13:21:06
147,660 ریال13:18:05
147,920 ریال13:15:06
147,660 ریال13:12:05
147,730 ریال13:09:05
147,860 ریال13:06:04
147,530 ریال13:03:05
147,830 ریال13:00:10
147,700 ریال12:57:06
147,900 ریال12:54:05
147,630 ریال12:51:05
147,860 ریال12:48:05
147,340 ریال12:45:18
147,530 ریال12:42:05
147,330 ریال12:30:10
147,460 ریال12:27:06
146,940 ریال12:24:04
147,270 ریال12:21:06
146,750 ریال12:18:04
146,810 ریال12:15:06
147,140 ریال12:12:04
146,900 ریال12:09:05
146,830 ریال12:06:04
147,160 ریال12:03:05
146,900 ریال12:00:08
147,220 ریال11:57:04
147,090 ریال11:54:04
146,960 ریال11:51:04
147,450 ریال11:48:05
147,840 ریال11:45:06
147,380 ریال11:42:04
148,270 ریال11:30:08
148,130 ریال11:24:05
148,530 ریال11:21:05
148,720 ریال11:18:04
148,650 ریال11:12:04
148,350 ریال11:09:04
148,210 ریال11:06:04
148,280 ریال11:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات