کالایاب
شاخص یاب

یورو

  • نرخ فعلی:131040
  • بالاترین قیمت روز:131300
  • پایین ترین قیمت روز:128950
  • بیشترین مقدار نوسان روز:650
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.3%
  • نرخ بازگشایی بازار:128,950
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۴:۰۴
  • نرخ روز گذشته:129,260
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,780

نمودار کندل استیک یورو در روز جاری

نمودار کندل استیک یورو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
131,040 ریال19:54:04
130,950 ریال19:42:04
130,740 ریال19:24:04
130,730 ریال19:12:04
130,860 ریال18:54:03
130,880 ریال18:24:04
131,010 ریال18:12:04
130,880 ریال17:54:04
130,540 ریال17:42:04
130,500 ریال17:12:04
130,540 ریال16:54:04
130,640 ریال16:42:04
130,630 ریال16:24:04
130,880 ریال16:12:04
130,720 ریال15:54:03
130,840 ریال15:42:04
130,600 ریال15:24:03
130,500 ریال15:12:04
130,590 ریال14:54:04
130,660 ریال14:42:04
130,670 ریال14:24:04
130,650 ریال14:12:04
131,300 ریال13:54:04
130,830 ریال13:42:04
130,690 ریال13:24:05
130,470 ریال13:12:04
130,160 ریال12:54:03
130,310 ریال12:42:04
130,090 ریال12:24:04
129,940 ریال12:12:05
129,970 ریال11:54:04
129,830 ریال11:42:03
129,540 ریال11:24:04
129,230 ریال11:12:04
128,950 ریال11:03:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات