کالایاب
شاخص یاب

فرانک سوییس

  • نرخ فعلی:134770
  • بالاترین قیمت روز:135140
  • پایین ترین قیمت روز:134030
  • بیشترین مقدار نوسان روز:530
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.46%
  • نرخ بازگشایی بازار:134,530
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۳:۰۳
  • نرخ روز گذشته:135,280
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:510

نمودار کندل استیک فرانک سوییس در روز جاری

نمودار کندل استیک فرانک سوییس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
134,770 ریال14:33:03
134,410 ریال14:30:06
134,530 ریال14:24:04
134,400 ریال14:21:04
134,510 ریال14:18:04
134,340 ریال14:15:04
134,450 ریال14:06:04
134,570 ریال14:03:03
134,480 ریال14:00:06
134,600 ریال13:57:04
134,420 ریال13:54:04
134,670 ریال13:51:03
134,790 ریال13:48:04
134,850 ریال13:45:04
135,140 ریال13:42:04
134,730 ریال13:39:03
134,910 ریال13:36:04
134,730 ریال13:33:04
134,510 ریال13:30:06
134,810 ریال13:27:03
134,390 ریال13:24:03
134,030 ریال13:21:03
134,150 ریال13:15:05
134,680 ریال13:12:04
134,790 ریال13:09:03
134,560 ریال13:06:04
134,500 ریال13:03:04
134,400 ریال13:00:07
134,290 ریال12:57:04
134,400 ریال12:54:03
134,570 ریال12:51:04
134,680 ریال12:48:04
134,740 ریال12:45:04
134,510 ریال12:42:04
134,680 ریال12:39:04
134,620 ریال12:33:04
134,240 ریال12:30:05
134,360 ریال12:27:04
134,710 ریال12:24:04
134,410 ریال12:21:04
134,530 ریال12:15:04
134,470 ریال12:09:03
134,530 ریال12:06:04
134,470 ریال12:03:03
134,730 ریال12:00:08
134,490 ریال11:57:04
134,670 ریال11:54:03
134,450 ریال11:51:04
134,680 ریال11:48:04
134,330 ریال11:45:05
134,680 ریال11:42:04
134,270 ریال11:39:03
134,330 ریال11:36:03
134,210 ریال11:33:05
134,510 ریال11:30:06
134,450 ریال11:27:03
134,270 ریال11:24:03
134,570 ریال11:21:03
134,210 ریال11:18:03
134,270 ریال11:15:04
134,490 ریال11:12:04
134,250 ریال11:09:04
134,310 ریال11:06:03
134,530 ریال11:03:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات