کالایاب
شاخص یاب

دلار کانادا

  • نرخ فعلی:88700
  • بالاترین قیمت روز:88820
  • پایین ترین قیمت روز:87370
  • بیشترین مقدار نوسان روز:320
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.23%
  • نرخ بازگشایی بازار:87,370
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۴:۰۴
  • نرخ روز گذشته:87,650
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,050

نمودار کندل استیک دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
88,700 ریال19:54:04
88,630 ریال19:42:04
88,510 ریال19:24:04
88,430 ریال19:12:04
88,560 ریال18:54:04
88,550 ریال18:42:04
88,590 ریال18:24:04
88,620 ریال18:12:04
88,610 ریال17:54:04
88,390 ریال17:42:04
88,360 ریال17:24:03
88,460 ریال17:12:04
88,360 ریال16:54:04
88,500 ریال16:42:04
88,410 ریال16:24:04
88,540 ریال16:12:04
88,440 ریال15:54:03
88,530 ریال15:42:04
88,380 ریال15:24:03
88,290 ریال15:12:04
88,420 ریال14:54:04
88,450 ریال14:42:04
88,420 ریال14:24:04
88,500 ریال14:12:04
88,820 ریال13:54:04
88,560 ریال13:42:04
88,540 ریال13:24:05
88,330 ریال13:12:04
88,190 ریال12:54:03
88,330 ریال12:42:04
88,170 ریال12:24:04
88,080 ریال12:12:05
88,040 ریال11:54:04
87,970 ریال11:42:03
87,740 ریال11:24:04
87,560 ریال11:12:04
87,370 ریال11:03:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات