کالایاب
شاخص یاب

دلار کانادا

  • نرخ فعلی:99590
  • بالاترین قیمت روز:99770
  • پایین ترین قیمت روز:98030
  • بیشترین مقدار نوسان روز:970
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.17%
  • نرخ بازگشایی بازار:98,980
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۸:۰۳
  • نرخ روز گذشته:98,710
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.89%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:880

نمودار کندل استیک دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
99,590 ریال17:48:03
99,770 ریال17:45:06
99,730 ریال17:42:04
99,690 ریال17:30:07
99,650 ریال17:27:04
99,690 ریال17:21:04
99,340 ریال17:12:04
99,300 ریال17:09:05
99,340 ریال17:06:04
99,250 ریال17:03:06
99,300 ریال17:00:11
99,220 ریال16:57:05
99,350 ریال16:54:04
99,480 ریال16:51:04
99,390 ریال16:48:04
99,570 ریال16:45:07
99,650 ریال16:42:05
99,330 ریال16:30:08
99,590 ریال16:27:04
99,330 ریال16:24:04
99,280 ریال16:21:04
99,540 ریال16:18:04
99,280 ریال16:15:05
99,450 ریال16:09:05
99,540 ریال16:06:04
99,580 ریال16:03:04
99,610 ریال16:00:08
99,480 ریال15:51:04
99,420 ریال15:45:06
99,240 ریال15:42:04
99,730 ریال15:30:08
99,430 ریال15:27:05
99,510 ریال15:24:04
99,430 ریال15:21:05
99,530 ریال15:18:03
99,490 ریال15:15:07
99,180 ریال15:12:04
99,230 ریال15:09:04
99,140 ریال15:06:05
99,090 ریال15:03:04
99,050 ریال15:00:09
99,010 ریال14:57:04
99,100 ریال14:54:04
98,970 ریال14:51:05
98,850 ریال14:48:04
98,890 ریال14:45:06
99,240 ریال14:42:04
99,070 ریال14:30:07
99,020 ریال14:27:05
99,070 ریال14:24:04
99,150 ریال14:21:05
99,280 ریال14:18:04
99,060 ریال14:15:06
99,100 ریال14:12:04
99,150 ریال14:09:05
99,060 ریال14:06:05
99,100 ریال14:03:05
99,180 ریال14:00:09
99,530 ریال13:57:04
99,360 ریال13:54:05
99,400 ریال13:51:04
99,590 ریال13:45:08
99,420 ریال13:42:04
98,450 ریال13:30:08
98,490 ریال13:27:05
98,400 ریال13:24:04
98,670 ریال13:21:06
98,480 ریال13:18:05
98,660 ریال13:15:06
98,480 ریال13:12:05
98,530 ریال13:09:05
98,610 ریال13:06:04
98,400 ریال13:03:05
98,650 ریال13:00:10
98,560 ریال12:57:06
98,690 ریال12:54:05
98,520 ریال12:51:05
98,660 ریال12:48:05
98,310 ریال12:45:19
98,440 ریال12:42:05
98,360 ریال12:30:10
98,450 ریال12:27:06
98,100 ریال12:24:04
98,310 ریال12:21:06
98,030 ریال12:18:04
98,080 ریال12:15:06
98,290 ریال12:12:04
98,080 ریال12:09:05
98,040 ریال12:06:04
98,260 ریال12:03:05
98,080 ریال12:00:08
98,300 ریال11:57:05
98,210 ریال11:54:04
98,120 ریال11:51:04
98,430 ریال11:48:05
98,700 ریال11:45:06
98,390 ریال11:42:04
98,960 ریال11:30:08
98,870 ریال11:24:05
99,140 ریال11:21:05
99,280 ریال11:18:04
99,240 ریال11:12:05
99,020 ریال11:09:04
98,930 ریال11:06:05
98,980 ریال11:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات