کالایاب
شاخص یاب

درهم

  • نرخ فعلی:32120
  • بالاترین قیمت روز:32170
  • پایین ترین قیمت روز:31670
  • بیشترین مقدار نوسان روز:220
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.72%
  • نرخ بازگشایی بازار:31,670
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۴:۰۴
  • نرخ روز گذشته:31,700
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:420

نمودار کندل استیک درهم در روز جاری

نمودار کندل استیک درهم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
32,120 ریال19:24:04
32,100 ریال19:12:04
32,170 ریال18:42:04
32,060 ریال17:42:04
32,040 ریال17:24:03
32,050 ریال17:12:04
32,080 ریال16:54:04
32,110 ریال16:42:04
32,030 ریال15:12:04
31,890 ریال11:54:04
31,670 ریال11:03:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات