کالایاب
شاخص یاب

درهم

  • نرخ فعلی:36270
  • بالاترین قیمت روز:36320
  • پایین ترین قیمت روز:35670
  • بیشترین مقدار نوسان روز:330
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.19%
  • نرخ بازگشایی بازار:36,050
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۰۰:۰۸
  • نرخ روز گذشته:36,030
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:240

نمودار کندل استیک درهم در روز جاری

نمودار کندل استیک درهم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
36,270 ریال18:00:08
36,220 ریال17:54:04
36,240 ریال17:51:04
36,230 ریال17:48:03
36,290 ریال17:45:06
36,280 ریال17:42:04
36,210 ریال17:30:07
36,200 ریال17:27:04
36,210 ریال17:21:04
36,170 ریال17:12:04
36,160 ریال17:09:05
36,170 ریال17:06:04
36,140 ریال17:03:06
36,170 ریال17:00:11
36,140 ریال16:57:05
36,190 ریال16:54:04
36,240 ریال16:51:04
36,170 ریال16:48:04
36,240 ریال16:45:07
36,270 ریال16:42:05
36,150 ریال16:30:08
36,250 ریال16:27:04
36,150 ریال16:24:04
36,140 ریال16:21:04
36,250 ریال16:18:04
36,160 ریال16:15:05
36,220 ریال16:09:05
36,250 ریال16:06:04
36,270 ریال16:03:04
36,250 ریال16:00:08
36,200 ریال15:51:04
36,220 ریال15:45:06
36,150 ریال15:42:04
36,320 ریال15:30:08
36,210 ریال15:27:05
36,240 ریال15:24:04
36,210 ریال15:21:05
36,270 ریال15:18:04
36,250 ریال15:15:07
36,140 ریال15:12:04
36,160 ریال15:09:04
36,120 ریال15:06:05
36,110 ریال15:03:04
36,070 ریال15:00:09
36,060 ریال14:57:04
36,090 ریال14:54:04
36,040 ریال14:51:05
36,010 ریال14:48:04
36,030 ریال14:45:06
36,160 ریال14:42:04
36,130 ریال14:30:07
36,110 ریال14:27:05
36,130 ریال14:24:04
36,160 ریال14:21:05
36,170 ریال14:18:04
36,090 ریال14:15:06
36,110 ریال14:12:04
36,130 ریال14:09:05
36,090 ریال14:06:05
36,110 ریال14:03:05
36,130 ریال14:00:09
36,250 ریال13:57:04
36,190 ریال13:54:05
36,210 ریال13:51:04
36,270 ریال13:45:08
36,200 ریال13:42:04
35,870 ریال13:30:09
35,880 ریال13:27:05
35,850 ریال13:24:04
35,950 ریال13:21:06
35,870 ریال13:18:05
35,930 ریال13:15:06
35,870 ریال13:12:05
35,890 ریال13:09:05
35,920 ریال13:06:04
35,840 ریال13:03:05
35,890 ریال13:00:10
35,860 ریال12:57:06
35,900 ریال12:54:05
35,840 ریال12:51:05
35,920 ریال12:48:05
35,790 ریال12:45:19
35,840 ریال12:42:05
35,780 ریال12:30:10
35,810 ریال12:27:06
35,680 ریال12:24:04
35,760 ریال12:21:06
35,670 ریال12:18:04
35,680 ریال12:15:06
35,760 ریال12:12:04
35,680 ریال12:09:05
35,670 ریال12:06:04
35,750 ریال12:03:05
35,680 ریال12:00:08
35,760 ریال11:57:05
35,730 ریال11:54:04
35,700 ریال11:51:04
35,840 ریال11:48:05
35,940 ریال11:45:06
35,830 ریال11:42:04
36,050 ریال11:30:08
36,020 ریال11:24:05
36,110 ریال11:21:05
36,150 ریال11:18:04
36,140 ریال11:12:05
36,070 ریال11:09:04
36,040 ریال11:06:05
36,050 ریال11:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات