شاخص یاب

درهم

  • نرخ فعلی:39340
  • بالاترین قیمت روز:39870
  • پایین ترین قیمت روز:38530
  • بیشترین مقدار نوسان روز:490
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:39,200
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۴:۰۳
  • نرخ روز گذشته:39,630
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.74%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:290

نمودار کندل استیک درهم در روز جاری

نمودار کندل استیک درهم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
39,340 ریال18:54:03
39,270 ریال18:45:04
39,290 ریال18:12:04
39,270 ریال18:03:03
39,240 ریال17:51:04
39,230 ریال17:42:03
39,150 ریال17:36:03
39,140 ریال17:30:05
39,210 ریال17:21:03
39,360 ریال17:09:03
39,390 ریال17:00:07
39,480 ریال16:54:03
39,560 ریال16:48:03
39,580 ریال16:39:03
39,680 ریال16:33:03
39,620 ریال16:27:03
39,610 ریال16:12:04
39,700 ریال16:06:04
39,750 ریال15:57:03
39,870 ریال15:51:03
39,530 ریال15:45:05
39,580 ریال15:36:03
39,510 ریال15:30:05
39,360 ریال15:09:03
39,220 ریال15:03:03
39,270 ریال14:54:03
39,350 ریال14:42:03
39,220 ریال14:33:04
39,040 ریال14:27:03
38,930 ریال14:21:03
38,920 ریال14:12:04
38,910 ریال14:06:03
38,980 ریال14:00:06
39,000 ریال13:51:03
39,190 ریال13:39:03
39,330 ریال13:30:05
38,840 ریال13:24:03
38,660 ریال13:18:03
38,530 ریال13:09:03
38,620 ریال13:03:04
38,840 ریال12:48:03
38,890 ریال12:42:03
38,930 ریال12:36:03
38,980 ریال12:27:04
38,910 ریال12:21:03
38,940 ریال12:06:03
39,200 ریال11:18:03
39,240 ریال9:39:03
39,250 ریال8:57:03
39,200 ریال4:45:04
نظرات