شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TRY/VEF Ask

  • نرخ فعلی:5636.177
  • بالاترین قیمت روز:5656.3805
  • پایین ترین قیمت روز:5625.736
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10.15
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,648.5394
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۳۳:۱۸
  • نرخ روز گذشته:5,632.373
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.804

نمودار کندل استیک TRY/VEF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TRY/VEF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,636.177 ریال23:33:18
5,637.3614 ریال23:15:21
5,637.3614 ریال23:15:20
5,636.6705 ریال22:54:18
5,636.7692 ریال22:33:18
5,636.6705 ریال22:15:20
5,636.6705 ریال22:15:20
5,635.0917 ریال21:54:18
5,634.3026 ریال21:33:18
5,633.1195 ریال21:15:19
5,633.1195 ریال21:15:18
5,633.3166 ریال20:54:18
5,633.1195 ریال20:36:18
5,633.5138 ریال20:15:20
5,633.5138 ریال20:15:19
5,635.2397 ریال19:54:18
5,639.0403 ریال19:36:19
5,635.733 ریال19:15:21
5,635.733 ریال19:15:20
5,632.6266 ریال18:54:19
5,626.8177 ریال18:33:19
5,630.3115 ریال18:15:20
5,630.3115 ریال18:15:20
5,625.736 ریال17:54:18
5,631.3949 ریال17:33:18
5,634.5985 ریال17:15:20
5,634.5985 ریال17:15:19
5,639.633 ریال16:54:18
5,640.9178 ریال16:33:18
5,643.2417 ریال16:15:20
5,643.2417 ریال16:15:19
5,645.122 ریال15:54:18
5,647.9448 ریال15:33:18
5,648.9855 ریال15:15:19
5,648.9855 ریال15:15:19
5,650.5224 ریال14:54:18
5,656.0823 ریال14:33:19
5,652.0602 ریال14:15:20
5,652.0602 ریال14:15:20
5,650.3241 ریال13:54:19
5,656.3805 ریال13:33:18
5,649.4812 ریال13:15:19
5,649.4812 ریال13:15:19
5,645.815 ریال12:54:18
5,641.6098 ریال12:33:18
5,646.3102 ریال12:15:21
5,646.3102 ریال12:15:20
5,649.4316 ریال11:54:18
5,647.9448 ریال11:33:18
5,640.5224 ریال11:15:20
5,640.5224 ریال11:15:19
5,639.88 ریال10:54:17
5,640.473 ریال10:33:17
5,650.6216 ریال10:15:18
5,650.6216 ریال10:15:18
5,650.4233 ریال9:54:17
5,648.0439 ریال9:33:16
5,645.9636 ریال9:15:32
5,645.9636 ریال9:15:32
5,645.7655 ریال8:54:15
5,648.1925 ریال8:33:16
5,648.9359 ریال8:15:17
5,648.9359 ریال8:15:16
5,648.6881 ریال7:54:15
5,648.7377 ریال7:33:15
5,648.6385 ریال7:15:17
5,648.6385 ریال7:15:16
5,648.5394 ریال6:54:15
5,647.6971 ریال6:33:16
5,648.7872 ریال6:15:18
5,648.7872 ریال6:15:17
5,649.035 ریال5:54:16
5,650.6712 ریال5:33:17
5,649.1342 ریال5:15:19
5,649.1342 ریال5:15:19
5,649.8282 ریال4:54:15
5,647.7466 ریال4:33:16
5,648.8863 ریال4:15:17
5,648.8863 ریال4:15:17
5,649.1342 ریال3:54:17
5,648.143 ریال3:33:17
5,649.3325 ریال3:15:16
5,649.3325 ریال3:15:16
5,648.7377 ریال2:54:16
5,649.5308 ریال2:33:16
5,650.5224 ریال2:15:17
5,650.5224 ریال2:15:16
5,649.7291 ریال1:54:16
5,651.1176 ریال1:33:16
5,650.4233 ریال1:15:17
5,650.4233 ریال1:15:17
5,650.9192 ریال0:54:17
5,647.8457 ریال0:33:17
5,648.5394 ریال0:15:17
5,648.5394 ریال0:15:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات