شاخص یاب

لیر ترکیه / دلار

  • نرخ فعلی:0.2084
  • بالاترین قیمت روز:0.2087
  • پایین ترین قیمت روز:0.208
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2086
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۶:۵۲
  • نرخ روز گذشته:0.2086
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2084 ریال1:36:52
0.2084 ریال1:34:01
0.2082 ریال1:27:33
0.2082 ریال1:26:24
0.2081 ریال1:24:34
0.2083 ریال1:21:25
0.2083 ریال1:20:09
0.2082 ریال1:17:17
0.2081 ریال1:16:14
0.2084 ریال1:15:24
0.2083 ریال1:13:16
0.2082 ریال1:12:29
0.2082 ریال1:10:21
0.2081 ریال1:06:31
0.2081 ریال1:05:29
0.2082 ریال1:04:00
0.2084 ریال0:54:28
0.2084 ریال0:53:27
0.2085 ریال0:51:37
0.2085 ریال0:50:19
0.2084 ریال0:42:27
0.2084 ریال0:39:32
0.2085 ریال0:38:27
0.2086 ریال0:36:50
0.2086 ریال0:35:43
0.2084 ریال0:34:46
0.2087 ریال0:34:12
0.208 ریال0:31:43
0.2085 ریال0:30:42
0.2083 ریال0:28:15
0.2084 ریال0:26:26
0.2083 ریال0:23:29
0.2084 ریال0:21:34
0.2083 ریال0:20:21
0.2084 ریال0:19:24
0.2085 ریال0:18:38
0.2085 ریال0:16:20
0.2086 ریال0:14:15
0.2085 ریال0:13:26
0.2086 ریال0:12:43
0.2086 ریال0:11:39
0.2087 ریال0:10:49
0.2086 ریال0:09:55
0.2085 ریال0:08:11
0.2084 ریال0:07:52
0.2084 ریال0:05:59
0.2086 ریال0:04:15
نظرات