کالایاب
شاخص یاب

لیر ترکیه / دلار

  • نرخ فعلی:0.1865
  • بالاترین قیمت روز:0.1884
  • پایین ترین قیمت روز:0.1851
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.186
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۳۷:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.1858
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1865 ریال4:37:13
0.1866 ریال4:35:15
0.1864 ریال4:34:14
0.1863 ریال4:28:14
0.1862 ریال4:27:17
0.1863 ریال4:23:15
0.1862 ریال4:22:14
0.1863 ریال4:21:17
0.1862 ریال4:19:14
0.1863 ریال4:18:17
0.1862 ریال4:15:19
0.1863 ریال4:13:13
0.1862 ریال4:12:18
0.1863 ریال4:11:14
0.1862 ریال4:07:13
0.1863 ریال4:06:17
0.1862 ریال4:05:14
0.1863 ریال4:03:18
0.1862 ریال4:02:14
0.1863 ریال4:00:31
0.1862 ریال3:57:17
0.1863 ریال3:54:17
0.1862 ریال3:34:13
0.1861 ریال3:33:18
0.186 ریال3:29:13
0.1861 ریال3:28:12
0.1856 ریال3:27:17
0.1855 ریال3:25:15
0.1854 ریال3:23:13
0.1853 ریال3:22:13
0.1852 ریال3:21:18
0.1853 ریال3:19:13
0.1856 ریال3:18:18
0.1855 ریال3:17:12
0.1856 ریال3:14:12
0.1857 ریال3:11:13
0.1858 ریال3:10:16
0.1857 ریال3:08:12
0.1855 ریال3:07:12
0.1857 ریال3:06:16
0.1858 ریال3:05:13
0.1862 ریال3:02:14
0.1861 ریال3:00:23
0.1858 ریال2:57:17
0.1859 ریال2:54:16
0.186 ریال2:53:12
0.1858 ریال2:48:17
0.1859 ریال2:47:11
0.1858 ریال2:46:12
0.1861 ریال2:45:18
0.1859 ریال2:44:12
0.1858 ریال2:43:13
0.1861 ریال2:42:17
0.1858 ریال2:41:12
0.1859 ریال2:40:14
0.1858 ریال2:39:15
0.1859 ریال2:37:12
0.1858 ریال2:35:14
0.1859 ریال2:34:11
0.1857 ریال2:33:18
0.1859 ریال2:32:13
0.1858 ریال2:31:15
0.1859 ریال2:30:23
0.1858 ریال2:29:12
0.1857 ریال2:27:16
0.1858 ریال2:24:17
0.1859 ریال2:22:12
0.1858 ریال2:21:16
0.1861 ریال2:18:16
0.1863 ریال2:17:12
0.1862 ریال2:13:12
0.1863 ریال2:12:16
0.186 ریال2:11:11
0.1862 ریال2:07:12
0.1861 ریال2:04:12
0.1857 ریال2:02:13
0.1861 ریال1:57:16
0.1862 ریال1:56:12
0.1861 ریال1:54:17
0.186 ریال1:53:12
0.1861 ریال1:51:16
0.1862 ریال1:50:14
0.1858 ریال1:49:11
0.186 ریال1:47:12
0.1858 ریال1:45:19
0.1862 ریال1:44:12
0.1856 ریال1:43:13
0.186 ریال1:42:17
0.1853 ریال1:41:12
0.1851 ریال1:39:16
0.1866 ریال1:38:11
0.186 ریال1:37:12
0.1856 ریال1:36:16
0.1865 ریال1:35:13
0.1876 ریال1:33:16
0.1877 ریال1:32:13
0.1875 ریال1:30:22
0.1877 ریال1:28:11
0.1871 ریال1:26:12
0.1878 ریال1:25:13
0.1881 ریال1:23:12
0.1882 ریال1:22:11
0.1884 ریال1:21:17
0.1882 ریال1:20:14
0.1879 ریال1:18:15
0.1883 ریال1:17:12
0.1882 ریال1:16:11
0.1878 ریال1:15:16
0.1874 ریال1:13:11
0.1873 ریال1:10:14
0.1872 ریال1:09:15
0.1871 ریال1:08:11
0.1872 ریال1:07:10
0.1871 ریال1:06:14
0.187 ریال1:05:12
0.1869 ریال1:02:12
0.187 ریال0:59:12
0.1869 ریال0:58:11
0.1865 ریال0:56:10
0.1869 ریال0:53:11
0.187 ریال0:47:11
0.1869 ریال0:46:10
0.187 ریال0:45:15
0.1869 ریال0:40:13
0.187 ریال0:39:12
0.1869 ریال0:38:10
0.1867 ریال0:37:11
0.1863 ریال0:32:12
0.1861 ریال0:31:12
0.1863 ریال0:30:20
0.1861 ریال0:29:11
0.186 ریال0:28:11
0.1859 ریال0:24:14
0.1861 ریال0:23:11
0.186 ریال0:21:15
0.1861 ریال0:20:14
0.186 ریال0:18:14
0.1858 ریال0:17:10
0.1859 ریال0:15:15
0.1858 ریال0:14:10
0.1859 ریال0:10:15
0.186 ریال0:09:14
0.1859 ریال0:08:10
0.186 ریال0:07:10
0.1859 ریال0:05:12
0.186 ریال0:03:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات