کالایاب
شاخص یاب

لیر ترکیه / دلار

  • نرخ فعلی:0.1652
  • بالاترین قیمت روز:0.1656
  • پایین ترین قیمت روز:0.1645
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1653
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۷:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.1651
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1652 ریال11:57:27
0.1655 ریال11:56:21
0.1651 ریال11:54:22
0.1655 ریال11:51:23
0.1651 ریال11:48:25
0.1656 ریال11:47:17
0.165 ریال11:43:20
0.1649 ریال11:42:27
0.1652 ریال11:41:25
0.165 ریال11:39:25
0.1653 ریال11:38:21
0.1651 ریال11:36:19
0.1649 ریال11:34:23
0.165 ریال11:33:32
0.1649 ریال11:32:23
0.1648 ریال11:31:28
0.1652 ریال11:30:32
0.1648 ریال11:28:18
0.165 ریال11:27:24
0.1652 ریال11:26:17
0.1647 ریال11:23:20
0.1649 ریال11:22:21
0.1651 ریال11:21:30
0.1645 ریال11:20:27
0.1647 ریال11:18:25
0.1645 ریال11:17:23
0.1647 ریال11:16:23
0.1646 ریال11:15:27
0.1645 ریال11:14:17
0.1647 ریال11:11:22
0.1651 ریال11:10:26
0.1646 ریال11:09:30
0.1647 ریال11:06:25
0.1648 ریال11:04:23
0.1647 ریال11:03:26
0.1651 ریال11:02:27
0.1647 ریال10:59:14
0.1648 ریال10:58:16
0.1651 ریال10:57:22
0.1653 ریال10:56:15
0.1647 ریال10:49:17
0.165 ریال10:48:21
0.1648 ریال10:44:12
0.1647 ریال10:40:18
0.165 ریال10:39:18
0.1647 ریال10:37:15
0.165 ریال10:36:18
0.1647 ریال10:22:13
0.1646 ریال10:21:18
0.1648 ریال10:20:15
0.1653 ریال10:19:13
0.1649 ریال10:17:14
0.1648 ریال10:13:15
0.1649 ریال10:12:18
0.1648 ریال10:09:17
0.1649 ریال10:08:12
0.1648 ریال10:06:16
0.1649 ریال10:05:14
0.1648 ریال10:04:13
0.1649 ریال10:03:16
0.1648 ریال10:02:14
0.1649 ریال9:57:16
0.165 ریال9:51:16
0.1651 ریال9:46:12
0.165 ریال9:42:15
0.1651 ریال9:40:15
0.165 ریال9:31:15
0.1651 ریال9:30:21
0.165 ریال9:29:12
0.1651 ریال9:28:12
0.165 ریال9:26:11
0.1651 ریال9:25:15
0.165 ریال9:19:13
0.1651 ریال9:18:14
0.165 ریال9:08:11
0.1651 ریال9:05:12
0.165 ریال9:04:12
0.1651 ریال9:02:12
0.165 ریال8:57:16
0.1651 ریال8:56:11
0.165 ریال8:45:16
0.1651 ریال8:44:10
0.165 ریال8:39:14
0.1651 ریال7:10:13
0.1652 ریال7:09:13
0.1651 ریال7:06:13
0.1652 ریال7:05:10
0.1651 ریال6:26:00
0.1651 ریال6:25:33
0.165 ریال6:20:13
0.1651 ریال6:07:11
0.1652 ریال6:06:13
0.1651 ریال6:02:11
0.1652 ریال5:59:15
0.1651 ریال5:58:11
0.1652 ریال5:56:10
0.1651 ریال5:52:11
0.1652 ریال5:44:11
0.1651 ریال5:40:14
0.1652 ریال5:39:14
0.1651 ریال4:48:14
0.165 ریال4:46:10
0.1651 ریال4:44:11
0.165 ریال4:43:11
0.1651 ریال4:40:14
0.165 ریال4:39:13
0.1651 ریال4:38:10
0.165 ریال3:10:14
0.1651 ریال3:07:10
0.1652 ریال3:05:10
0.1651 ریال3:02:10
0.1652 ریال3:01:13
0.1651 ریال2:59:09
0.1652 ریال2:57:14
0.1653 ریال2:47:09
0.1654 ریال2:46:09
0.1653 ریال2:45:14
0.1654 ریال2:41:10
0.1652 ریال2:31:11
0.1653 ریال2:28:10
0.1652 ریال1:40:13
0.1653 ریال1:33:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات