شاخص یاب

لیر ترکیه / دلار

  • نرخ فعلی:0.1871
  • بالاترین قیمت روز:0.1885
  • پایین ترین قیمت روز:0.1858
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.187
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۰۰:۲۱
  • نرخ روز گذشته:0.1879
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1871 ریال15:00:21
0.187 ریال14:58:09
0.1868 ریال14:55:11
0.1869 ریال14:54:12
0.187 ریال14:53:09
0.1871 ریال14:52:09
0.1872 ریال14:51:13
0.187 ریال14:50:13
0.1873 ریال14:49:11
0.1876 ریال14:43:10
0.1875 ریال14:42:11
0.1877 ریال14:39:13
0.1881 ریال14:37:09
0.1882 ریال14:36:12
0.1885 ریال14:35:10
0.1882 ریال14:34:09
0.1869 ریال14:32:10
0.1868 ریال14:31:11
0.1869 ریال14:29:09
0.1867 ریال14:28:10
0.1866 ریال14:19:10
0.1865 ریال14:18:12
0.1866 ریال14:17:09
0.1863 ریال14:14:11
0.1862 ریال14:13:10
0.1864 ریال14:12:14
0.1865 ریال14:09:14
0.1862 ریال14:01:12
0.1861 ریال13:59:12
0.186 ریال13:56:09
0.1861 ریال13:55:11
0.186 ریال13:54:12
0.1859 ریال13:52:11
0.186 ریال13:45:14
0.1859 ریال13:43:09
0.186 ریال13:40:14
0.1859 ریال13:38:10
0.1858 ریال13:33:13
0.1859 ریال13:32:10
0.1858 ریال13:31:11
0.1859 ریال13:29:09
0.1858 ریال13:27:12
0.1859 ریال13:26:10
0.186 ریال13:22:10
0.1861 ریال13:19:09
0.1862 ریال13:16:09
0.1861 ریال13:14:09
0.186 ریال13:13:09
0.1861 ریال13:12:12
0.186 ریال13:11:10
0.1861 ریال13:08:09
0.186 ریال13:07:13
0.1861 ریال13:06:12
0.1859 ریال13:05:12
0.186 ریال13:04:11
0.1859 ریال13:03:13
0.1858 ریال13:01:10
0.1859 ریال12:57:12
0.1861 ریال12:49:09
0.1862 ریال12:42:13
0.1861 ریال12:41:09
0.186 ریال12:40:15
0.1861 ریال12:39:12
0.1859 ریال12:38:10
0.186 ریال12:33:13
0.1861 ریال12:26:09
0.186 ریال12:24:13
0.1859 ریال12:22:10
0.1858 ریال12:18:13
0.1859 ریال12:15:14
0.1861 ریال12:10:13
0.186 ریال12:08:09
0.1861 ریال12:07:09
0.1863 ریال12:01:10
0.1862 ریال12:00:23
0.1863 ریال11:58:09
0.1864 ریال11:57:12
0.1862 ریال11:56:10
0.1863 ریال11:53:09
0.1864 ریال11:52:10
0.1865 ریال11:50:14
0.1864 ریال11:49:10
0.1865 ریال11:48:12
0.1864 ریال11:47:10
0.1865 ریال11:45:15
0.1863 ریال11:34:10
0.1862 ریال11:33:13
0.1864 ریال11:29:10
0.1863 ریال11:18:15
0.1864 ریال11:16:10
0.1865 ریال11:11:09
0.1864 ریال11:10:13
0.1866 ریال11:06:13
0.1865 ریال11:02:11
0.1866 ریال10:59:09
0.1864 ریال10:58:09
0.1865 ریال10:57:13
0.1863 ریال10:55:10
0.1865 ریال10:50:11
0.1864 ریال10:49:10
0.1865 ریال10:48:12
0.1866 ریال10:45:13
0.1867 ریال10:34:09
0.1868 ریال10:30:17
0.1869 ریال10:29:09
0.1868 ریال10:27:12
0.1869 ریال10:25:10
0.187 ریال10:23:09
0.1869 ریال10:22:09
0.1868 ریال10:21:12
0.1869 ریال10:19:09
0.1867 ریال10:18:11
0.1868 ریال10:12:13
0.1869 ریال10:08:09
0.1868 ریال10:07:09
0.187 ریال10:06:12
0.1869 ریال9:59:09
0.1871 ریال9:55:11
0.187 ریال9:54:11
0.1871 ریال9:53:09
0.187 ریال9:51:12
0.1871 ریال9:48:11
0.187 ریال9:47:11
0.1871 ریال9:45:13
0.187 ریال9:35:11
0.1871 ریال9:32:09
0.187 ریال9:30:16
0.1871 ریال9:24:12
0.187 ریال9:23:08
0.1871 ریال9:21:12
0.1874 ریال9:13:09
0.1876 ریال9:11:09
0.1874 ریال9:07:09
0.1875 ریال9:06:11
0.1874 ریال9:02:10
0.1873 ریال9:01:10
0.1872 ریال8:59:09
0.1873 ریال8:54:11
0.1872 ریال8:53:09
0.1874 ریال8:51:11
0.1873 ریال8:50:11
0.1872 ریال8:49:09
0.1871 ریال8:47:08
0.1869 ریال8:46:09
0.1868 ریال8:30:15
0.1869 ریال8:18:11
0.187 ریال8:14:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات