کالایاب
شاخص یاب

لیر ترکیه / دلار

  • نرخ فعلی:0.1751
  • بالاترین قیمت روز:0.1753
  • پایین ترین قیمت روز:0.1748
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.175
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۰۹:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.1751
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1751 ریال11:09:09
0.175 ریال11:05:11
0.1751 ریال10:53:07
0.1752 ریال10:51:07
0.1751 ریال10:41:07
0.1749 ریال10:33:07
0.1748 ریال10:31:07
0.1749 ریال10:25:07
0.175 ریال10:21:07
0.1751 ریال10:05:06
0.175 ریال10:01:07
0.1749 ریال9:57:06
0.1751 ریال9:53:04
0.1749 ریال9:49:05
0.1748 ریال9:45:07
0.1751 ریال9:41:05
0.1752 ریال9:37:05
0.175 ریال9:21:06
0.1751 ریال9:17:04
0.175 ریال9:11:04
0.1751 ریال9:09:05
0.1752 ریال8:57:05
0.1753 ریال8:49:04
0.1752 ریال8:41:03
0.1751 ریال8:37:04
0.1752 ریال8:33:05
0.1751 ریال8:31:04
0.1752 ریال8:25:05
0.1753 ریال8:22:04
0.1751 ریال8:21:05
0.1752 ریال7:51:05
0.1753 ریال7:49:04
0.1751 ریال7:41:04
0.1752 ریال7:31:04
0.1753 ریال7:29:04
0.1752 ریال7:21:05
0.1751 ریال7:17:04
0.1752 ریال7:05:04
0.1751 ریال7:01:04
0.1752 ریال6:57:05
0.1751 ریال6:53:04
0.1753 ریال6:51:04
0.1751 ریال6:45:05
0.1752 ریال6:33:05
0.1753 ریال6:31:03
0.1752 ریال6:29:03
0.1751 ریال6:25:04
0.1752 ریال6:21:04
0.1753 ریال6:13:32
0.1751 ریال6:11:04
0.1752 ریال6:09:05
0.1751 ریال6:06:05
0.1752 ریال6:01:05
0.1751 ریال5:51:05
0.1752 ریال5:45:06
0.1753 ریال5:37:04
0.1751 ریال5:33:05
0.1752 ریال5:31:04
0.1751 ریال5:21:05
0.1752 ریال5:17:03
0.1751 ریال5:13:04
0.1752 ریال5:09:05
0.1751 ریال5:05:04
0.1752 ریال5:01:04
0.1753 ریال4:57:05
0.1752 ریال4:53:03
0.1753 ریال4:49:03
0.1751 ریال4:33:04
0.1753 ریال4:31:04
0.1752 ریال4:29:04
0.1751 ریال4:24:05
0.1753 ریال4:21:05
0.1752 ریال4:09:04
0.1751 ریال4:05:04
0.1752 ریال3:53:03
0.1751 ریال3:41:04
0.1752 ریال3:37:04
0.1753 ریال3:29:03
0.1752 ریال3:25:05
0.1753 ریال3:21:05
0.1752 ریال3:17:03
0.1753 ریال3:09:04
0.1751 ریال2:51:04
0.1753 ریال2:45:06
0.1751 ریال2:41:03
0.1752 ریال2:37:04
0.1751 ریال2:33:04
0.1753 ریال2:31:04
0.1751 ریال2:29:03
0.175 ریال2:21:05
0.1752 ریال2:17:03
0.1751 ریال2:09:05
0.1752 ریال2:05:04
0.1751 ریال1:57:05
0.175 ریال1:51:04
0.1751 ریال1:45:06
0.175 ریال1:37:04
0.1751 ریال1:33:05
0.175 ریال1:31:04
0.1751 ریال1:29:03
0.175 ریال1:17:04
0.1751 ریال1:11:03
0.175 ریال1:09:05
0.1751 ریال1:01:04
0.175 ریال0:57:04
0.1751 ریال0:51:05
0.1752 ریال0:41:04
0.1751 ریال0:37:04
0.1752 ریال0:33:05
0.175 ریال0:29:04
0.1751 ریال0:25:04
0.175 ریال0:17:04
0.1751 ریال0:13:04
0.175 ریال0:09:04
0.1751 ریال0:05:05
0.175 ریال0:03:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات