شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TRY/SEK Ask

  • نرخ فعلی:1.69
  • بالاترین قیمت روز:1.6932
  • پایین ترین قیمت روز:1.6892
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.6919
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۳۳:۱۸
  • نرخ روز گذشته:1.6921
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0021

نمودار کندل استیک TRY/SEK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TRY/SEK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.69 ریال9:33:18
1.6913 ریال9:15:21
1.6913 ریال9:15:21
1.6918 ریال8:54:18
1.6921 ریال8:33:18
1.6924 ریال8:15:20
1.6924 ریال8:15:19
1.6925 ریال7:54:17
1.6922 ریال7:33:17
1.6921 ریال7:15:21
1.6921 ریال7:15:20
1.6923 ریال6:54:18
1.6928 ریال6:33:18
1.6927 ریال6:15:26
1.6927 ریال6:15:26
1.6932 ریال5:54:19
1.6927 ریال5:33:18
1.6924 ریال5:15:21
1.6924 ریال5:15:20
1.6919 ریال4:54:17
1.6913 ریال4:33:17
1.6908 ریال4:15:20
1.6908 ریال4:15:20
1.6906 ریال3:54:16
1.6912 ریال3:36:17
1.6911 ریال2:54:17
1.6912 ریال2:36:17
1.6905 ریال2:15:19
1.6905 ریال2:15:19
1.6892 ریال1:54:18
1.6903 ریال1:33:17
1.691 ریال1:15:20
1.691 ریال1:15:19
1.6913 ریال0:54:17
1.6918 ریال0:33:17
1.6919 ریال0:15:19
1.6919 ریال0:15:18
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات