شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TRY/NOK Ask

  • نرخ فعلی:1.5808
  • بالاترین قیمت روز:1.5819
  • پایین ترین قیمت روز:1.5792
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.5819
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۳۳:۱۶
  • نرخ روز گذشته:1.5814
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک TRY/NOK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TRY/NOK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.5808 ریال9:33:16
1.5792 ریال9:15:18
1.5792 ریال9:15:18
1.5798 ریال8:54:17
1.5801 ریال8:33:17
1.5804 ریال8:15:20
1.5804 ریال8:15:20
1.5802 ریال7:54:16
1.5793 ریال7:33:16
1.5794 ریال7:15:20
1.5794 ریال7:15:19
1.5805 ریال5:54:20
1.5804 ریال5:33:16
1.5803 ریال4:54:16
1.5808 ریال4:33:16
1.5807 ریال4:15:17
1.5807 ریال4:15:17
1.5808 ریال3:54:17
1.5814 ریال3:15:18
1.5814 ریال3:15:18
1.5809 ریال2:54:17
1.5816 ریال2:33:15
1.5818 ریال2:15:20
1.5818 ریال2:15:20
1.5803 ریال1:54:16
1.5819 ریال1:33:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات