شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TRY/GBP Ask

  • نرخ فعلی:0.1364
  • بالاترین قیمت روز:0.1366
  • پایین ترین قیمت روز:0.1356
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1359
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۵۴:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.136
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک TRY/GBP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TRY/GBP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1364 ریال23:54:16
0.1365 ریال23:33:16
0.1364 ریال19:54:16
0.1366 ریال19:36:17
0.1363 ریال19:15:18
0.1363 ریال19:15:18
0.1362 ریال18:54:17
0.1361 ریال18:15:18
0.1361 ریال18:15:18
0.1359 ریال17:54:16
0.1361 ریال17:15:18
0.1361 ریال17:15:18
0.1363 ریال15:33:16
0.1362 ریال15:15:17
0.1362 ریال15:15:17
0.1363 ریال14:54:16
0.1364 ریال13:54:17
0.1365 ریال13:33:16
0.1363 ریال13:15:17
0.1363 ریال13:15:17
0.136 ریال12:54:16
0.1358 ریال11:54:16
0.1359 ریال11:33:16
0.1357 ریال11:15:18
0.1357 ریال11:15:17
0.1358 ریال10:54:15
0.1356 ریال10:33:16
0.1357 ریال10:15:17
0.1357 ریال10:15:16
0.1359 ریال9:54:16
0.1358 ریال9:33:15
0.1357 ریال9:15:30
0.1357 ریال9:15:30
0.1358 ریال8:33:14
0.1359 ریال6:33:15
0.1358 ریال5:54:14
0.1359 ریال5:33:16
0.1358 ریال5:15:18
0.1358 ریال5:15:17
0.1359 ریال4:54:14
0.1358 ریال3:33:15
0.1359 ریال2:54:14
0.136 ریال2:15:16
0.136 ریال2:15:15
0.1359 ریال1:54:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات