شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TRY/EGP Ask

  • نرخ فعلی:2.815
  • بالاترین قیمت روز:2.8164
  • پایین ترین قیمت روز:2.8149
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.8164
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۳۳:۱۵
  • نرخ روز گذشته:2.8163
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک TRY/EGP Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TRY/EGP Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.815 ریال5:33:15
2.8149 ریال4:54:15
2.8154 ریال4:33:15
2.8155 ریال4:15:16
2.8155 ریال4:15:16
2.8156 ریال3:54:16
2.8157 ریال3:33:16
2.8155 ریال3:15:18
2.8155 ریال3:15:17
2.815 ریال2:54:16
2.8149 ریال2:33:15
2.815 ریال2:15:19
2.815 ریال2:15:18
2.8151 ریال1:54:15
2.8164 ریال1:33:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات