شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TRY/DKK Ask

  • نرخ فعلی:1.1728
  • بالاترین قیمت روز:1.1743
  • پایین ترین قیمت روز:1.1716
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.1728
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۴:۱۸
  • نرخ روز گذشته:1.1717
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0011

نمودار کندل استیک TRY/DKK Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TRY/DKK Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1728 ریال11:54:18
1.1721 ریال11:33:17
1.1724 ریال11:15:16
1.1724 ریال11:15:15
1.1722 ریال10:54:14
1.1716 ریال10:33:14
1.1725 ریال10:15:16
1.1725 ریال10:15:16
1.1727 ریال9:54:14
1.1729 ریال9:33:14
1.1724 ریال9:15:14
1.1724 ریال9:15:13
1.1727 ریال8:54:12
1.1734 ریال8:15:15
1.1734 ریال8:15:14
1.1736 ریال7:54:12
1.1732 ریال7:33:13
1.1737 ریال7:15:15
1.1737 ریال7:15:14
1.1739 ریال6:54:13
1.174 ریال6:33:13
1.1742 ریال6:15:15
1.1742 ریال6:15:14
1.1738 ریال5:54:12
1.174 ریال5:33:14
1.1743 ریال5:15:16
1.1743 ریال5:15:15
1.1738 ریال4:54:13
1.1737 ریال4:15:15
1.1737 ریال4:15:14
1.1734 ریال3:33:12
1.1732 ریال3:15:13
1.1732 ریال3:15:12
1.1733 ریال2:54:12
1.1729 ریال2:33:11
1.1733 ریال2:15:15
1.1733 ریال2:15:14
1.1727 ریال1:54:11
1.1731 ریال1:33:12
1.173 ریال1:15:14
1.173 ریال1:15:13
1.1734 ریال0:54:12
1.173 ریال0:33:11
1.1728 ریال0:15:13
1.1728 ریال0:15:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات