شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TRY/CNY Ask

  • نرخ فعلی:1.216
  • بالاترین قیمت روز:1.2177
  • پایین ترین قیمت روز:1.2128
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2128
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۴:۲۱
  • نرخ روز گذشته:1.2124
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0036

نمودار کندل استیک TRY/CNY Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TRY/CNY Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.216 ریال11:54:21
1.2156 ریال11:33:22
1.2155 ریال11:15:20
1.2155 ریال11:15:19
1.2163 ریال10:54:18
1.2164 ریال10:33:18
1.2163 ریال10:15:21
1.2163 ریال10:15:20
1.2164 ریال9:54:18
1.2153 ریال9:33:17
1.2152 ریال9:15:20
1.2152 ریال9:15:19
1.2154 ریال8:54:17
1.2157 ریال8:33:17
1.2166 ریال8:15:19
1.2166 ریال8:15:18
1.2164 ریال7:54:16
1.2168 ریال7:33:17
1.2167 ریال7:15:19
1.2167 ریال7:15:19
1.2177 ریال6:54:17
1.2164 ریال6:33:17
1.2166 ریال6:15:21
1.2166 ریال6:15:20
1.2169 ریال5:54:17
1.2173 ریال5:33:18
1.217 ریال5:15:21
1.217 ریال5:15:20
1.2152 ریال4:54:17
1.2137 ریال4:33:17
1.2134 ریال4:15:18
1.2134 ریال4:15:18
1.2136 ریال3:54:17
1.2138 ریال3:33:16
1.2135 ریال3:15:18
1.2135 ریال3:15:17
1.2132 ریال2:33:16
1.2141 ریال2:15:18
1.2141 ریال2:15:18
1.2137 ریال1:54:15
1.2133 ریال1:33:17
1.2135 ریال1:15:17
1.2135 ریال1:15:16
1.2132 ریال0:54:15
1.2129 ریال0:33:15
1.2128 ریال0:15:18
1.2128 ریال0:15:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات