شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TRY/CAD Ask

  • نرخ فعلی:0.2339
  • بالاترین قیمت روز:0.2339
  • پایین ترین قیمت روز:0.2331
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2336
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.2335
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک TRY/CAD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TRY/CAD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2339 ریال13:33:27
0.2336 ریال13:15:32
0.2336 ریال13:15:31
0.2337 ریال12:54:26
0.2334 ریال12:33:19
0.2335 ریال12:15:21
0.2335 ریال12:15:20
0.2333 ریال11:54:18
0.2332 ریال11:33:18
0.2334 ریال10:33:16
0.2333 ریال10:15:18
0.2333 ریال10:15:18
0.2334 ریال9:54:15
0.2331 ریال9:33:16
0.2332 ریال9:15:19
0.2332 ریال9:15:19
0.2333 ریال8:54:16
0.2334 ریال7:33:15
0.2335 ریال6:54:15
0.2336 ریال5:33:16
0.2335 ریال4:54:15
0.2336 ریال4:33:15
0.2335 ریال4:15:18
0.2335 ریال4:15:17
0.2334 ریال3:15:18
0.2334 ریال3:15:17
0.2335 ریال2:54:15
0.2334 ریال1:54:16
0.2335 ریال0:54:15
0.2336 ریال0:15:17
0.2336 ریال0:15:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات