شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TRY/BRL Ask

  • نرخ فعلی:0.7377
  • بالاترین قیمت روز:0.7377
  • پایین ترین قیمت روز:0.7354
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7365
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۳:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.7368
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک TRY/BRL Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TRY/BRL Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7377 ریال13:33:27
0.7372 ریال12:54:26
0.7365 ریال12:33:19
0.7361 ریال12:15:20
0.7361 ریال12:15:20
0.7354 ریال11:54:18
0.7355 ریال11:33:17
0.7356 ریال11:15:19
0.7356 ریال11:15:19
0.7362 ریال10:54:16
0.7361 ریال10:33:16
0.7359 ریال10:15:17
0.7359 ریال10:15:17
0.7362 ریال9:54:15
0.7354 ریال9:33:16
0.7357 ریال9:15:18
0.7357 ریال9:15:18
0.736 ریال8:54:15
0.7362 ریال7:54:15
0.7363 ریال7:15:18
0.7363 ریال7:15:18
0.7362 ریال6:54:15
0.7365 ریال6:33:16
0.7364 ریال6:15:23
0.7364 ریال6:15:23
0.7362 ریال5:54:17
0.7363 ریال5:33:16
0.7362 ریال5:15:19
0.7362 ریال5:15:18
0.7361 ریال4:15:18
0.7361 ریال4:15:17
0.7362 ریال3:54:14
0.7364 ریال2:54:15
0.7361 ریال2:15:17
0.7361 ریال2:15:17
0.736 ریال1:54:15
0.7366 ریال1:33:14
0.7365 ریال0:54:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات