شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TRY/AUD Ask

  • نرخ فعلی:0.256
  • بالاترین قیمت روز:0.2564
  • پایین ترین قیمت روز:0.2552
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2564
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۴:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.2563
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک TRY/AUD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TRY/AUD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.256 ریال14:54:18
0.2564 ریال14:33:16
0.2563 ریال14:15:18
0.2563 ریال14:15:18
0.2561 ریال13:54:16
0.2559 ریال13:33:18
0.2561 ریال13:15:18
0.2561 ریال13:15:17
0.2557 ریال12:54:17
0.2556 ریال12:33:16
0.2554 ریال12:15:19
0.2554 ریال12:15:18
0.2552 ریال11:54:17
0.2556 ریال11:33:16
0.2557 ریال11:15:19
0.2557 ریال11:15:18
0.2556 ریال10:54:16
0.2557 ریال10:33:15
0.2556 ریال9:54:14
0.2558 ریال9:33:14
0.2556 ریال9:15:15
0.2556 ریال9:15:15
0.2557 ریال8:54:14
0.2558 ریال7:54:13
0.2557 ریال7:33:13
0.2558 ریال7:15:14
0.2558 ریال7:15:14
0.2557 ریال6:54:13
0.256 ریال6:33:13
0.2559 ریال5:54:15
0.256 ریال5:33:14
0.2559 ریال4:54:14
0.2558 ریال4:33:15
0.2561 ریال4:15:15
0.2561 ریال4:15:14
0.2563 ریال2:15:16
0.2563 ریال2:15:16
0.2564 ریال1:54:14
0.2563 ریال1:33:14
0.2564 ریال1:15:15
0.2564 ریال1:15:14
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات