شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TRY/ARS Ask

  • نرخ فعلی:10.4634
  • بالاترین قیمت روز:10.4749
  • پایین ترین قیمت روز:10.4482
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:10.473
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۵:۱۸
  • نرخ روز گذشته:10.4223
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0411

نمودار کندل استیک TRY/ARS Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TRY/ARS Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
10.4634 ریال11:15:18
10.4634 ریال11:15:18
10.4626 ریال10:54:17
10.4482 ریال10:33:18
10.4623 ریال10:15:18
10.4623 ریال10:15:17
10.4593 ریال9:54:16
10.4658 ریال9:33:17
10.4692 ریال9:15:18
10.4692 ریال9:15:17
10.4645 ریال8:54:14
10.4697 ریال8:33:15
10.4725 ریال8:15:18
10.4725 ریال8:15:17
10.4676 ریال7:54:15
10.4672 ریال7:33:16
10.4676 ریال7:15:18
10.4676 ریال7:15:17
10.4685 ریال6:33:16
10.4693 ریال6:15:19
10.4693 ریال6:15:19
10.4749 ریال5:54:16
10.4733 ریال5:33:16
10.4672 ریال5:15:21
10.4672 ریال5:15:20
10.4709 ریال4:54:15
10.4719 ریال4:33:15
10.4749 ریال4:15:17
10.4749 ریال4:15:16
10.473 ریال3:54:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات