شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

TRY/AED Ask

  • نرخ فعلی:0.6359
  • بالاترین قیمت روز:0.6367
  • پایین ترین قیمت روز:0.6354
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.6362
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۱۵:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.6355
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک TRY/AED Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک TRY/AED Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.6359 ریال12:15:25
0.6359 ریال12:15:23
0.6357 ریال11:54:21
0.6354 ریال11:33:21
0.6357 ریال10:54:17
0.6355 ریال10:33:17
0.6363 ریال10:15:20
0.6363 ریال10:15:19
0.6361 ریال9:33:17
0.636 ریال9:15:17
0.636 ریال9:15:16
0.6361 ریال8:54:15
0.6365 ریال7:54:15
0.6364 ریال7:33:16
0.6365 ریال5:33:18
0.6367 ریال4:15:18
0.6367 ریال4:15:17
0.6366 ریال3:54:14
0.6365 ریال3:33:15
0.6364 ریال2:54:14
0.6361 ریال2:33:14
0.6364 ریال2:15:18
0.6364 ریال2:15:17
0.6361 ریال1:54:13
0.6363 ریال1:15:16
0.6363 ریال1:15:16
0.6364 ریال0:54:14
0.6363 ریال0:33:14
0.6362 ریال0:15:16
0.6362 ریال0:15:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات