شاخص یاب

ترون / TRON

  • نرخ فعلی:0.0212
  • بالاترین قیمت روز:0.0213
  • پایین ترین قیمت روز:0.0206
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0209
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۰:۴۸
  • نرخ روز گذشته:0.0208
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.92%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک ترون / TRON در روز جاری

نمودار کندل استیک ترون / TRON در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0212 ریال14:40:48
0.0209 ریال14:32:46
0.021 ریال14:28:43
0.0211 ریال14:24:43
0.021 ریال14:20:44
0.0211 ریال14:16:46
0.0209 ریال14:04:48
0.0208 ریال14:00:51
0.0209 ریال13:56:32
0.0208 ریال13:48:45
0.0209 ریال13:44:46
0.0208 ریال13:40:48
0.0209 ریال13:08:33
0.0208 ریال13:04:42
0.0209 ریال13:00:53
0.0208 ریال12:48:45
0.0209 ریال12:40:49
0.021 ریال12:36:48
0.0211 ریال12:28:42
0.021 ریال12:20:35
0.0209 ریال12:16:47
0.021 ریال12:08:32
0.0211 ریال12:04:49
0.0212 ریال12:00:56
0.0211 ریال11:52:43
0.021 ریال11:48:47
0.0211 ریال11:44:45
0.0209 ریال11:40:46
0.021 ریال11:32:46
0.0209 ریال11:28:47
0.021 ریال11:16:47
0.0209 ریال11:04:47
0.021 ریال10:52:52
0.0209 ریال10:44:47
0.0208 ریال10:36:44
0.0209 ریال10:32:46
0.0208 ریال10:16:42
0.0209 ریال10:12:27
0.0207 ریال10:08:41
0.0208 ریال10:04:43
0.0207 ریال9:56:41
0.0208 ریال9:52:39
0.0207 ریال9:48:42
0.0208 ریال9:32:42
0.0207 ریال9:28:27
0.0208 ریال9:08:47
0.0209 ریال9:04:43
0.0208 ریال8:56:39
0.0207 ریال8:44:40
0.0206 ریال8:28:36
0.0207 ریال8:12:42
0.0206 ریال8:04:43
0.0207 ریال8:00:46
0.0206 ریال7:56:38
0.0207 ریال7:52:27
0.0206 ریال7:36:39
0.0207 ریال7:32:43
0.0206 ریال7:28:39
0.0207 ریال7:16:40
0.0206 ریال7:08:40
0.0207 ریال7:04:26
0.0208 ریال7:00:45
0.0207 ریال6:56:40
0.0206 ریال6:52:42
0.0208 ریال6:48:26
0.0207 ریال6:44:41
0.0208 ریال6:36:39
0.0206 ریال6:32:40
0.0208 ریال6:28:26
0.0207 ریال6:24:39
0.0208 ریال6:20:41
0.0207 ریال6:16:51
0.0208 ریال6:04:39
0.0207 ریال5:44:39
0.0208 ریال5:36:38
0.0207 ریال5:28:39
0.0208 ریال5:24:40
0.0207 ریال5:20:43
0.0209 ریال5:16:40
0.0208 ریال5:12:39
0.0207 ریال5:08:25
0.0208 ریال5:04:39
0.021 ریال5:00:52
0.0209 ریال4:56:39
0.021 ریال4:52:37
0.0211 ریال4:28:39
0.0212 ریال4:04:38
0.0213 ریال4:00:43
0.0212 ریال3:56:38
0.0213 ریال3:52:42
0.0212 ریال3:48:37
0.0213 ریال3:20:49
0.0212 ریال3:16:41
0.0213 ریال3:12:37
0.0212 ریال3:04:41
0.0211 ریال2:56:26
0.0212 ریال2:48:41
0.0211 ریال2:28:37
0.0212 ریال2:20:38
0.0211 ریال2:08:40
0.0209 ریال2:04:42
0.0211 ریال2:00:47
0.0209 ریال1:56:25
0.021 ریال1:52:38
0.0211 ریال1:48:41
0.021 ریال1:44:39
0.0211 ریال1:40:27
0.021 ریال1:36:39
0.0211 ریال1:32:41
0.021 ریال1:28:41
0.0211 ریال1:24:39
0.0209 ریال1:04:38
0.0208 ریال1:00:43
0.0209 ریال0:56:39
0.0208 ریال0:52:41
0.0209 ریال0:48:41
0.0208 ریال0:44:38
0.0209 ریال0:40:44
0.0208 ریال0:36:39
0.0209 ریال0:28:41
0.0208 ریال0:24:26
0.0209 ریال0:16:37
0.0208 ریال0:12:41
0.0209 ریال0:08:42
نظرات