شاخص یاب

ترون / TRON

  • نرخ فعلی:0.0142
  • بالاترین قیمت روز:0.0165
  • پایین ترین قیمت روز:0.013
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0164
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۴:۴۹
  • نرخ روز گذشته:0.0165
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:16.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0023

نمودار کندل استیک ترون / TRON در روز جاری

نمودار کندل استیک ترون / TRON در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0142 ریال17:44:49
0.0141 ریال17:28:41
0.014 ریال17:24:30
0.0141 ریال17:20:43
0.014 ریال16:44:41
0.0141 ریال16:36:42
0.014 ریال16:28:41
0.0141 ریال16:24:42
0.0142 ریال16:08:49
0.014 ریال16:04:42
0.0141 ریال15:56:40
0.014 ریال15:44:42
0.0139 ریال15:24:42
0.014 ریال15:12:46
0.0141 ریال15:08:41
0.014 ریال14:48:41
0.0139 ریال14:44:41
0.014 ریال14:40:49
0.0141 ریال14:36:41
0.0142 ریال14:28:40
0.0144 ریال14:12:50
0.0143 ریال14:08:42
0.0142 ریال14:04:42
0.0143 ریال13:48:24
0.0144 ریال13:44:42
0.0142 ریال13:40:33
0.0141 ریال13:36:48
0.0139 ریال13:28:44
0.0138 ریال13:24:31
0.0139 ریال13:20:41
0.014 ریال13:12:44
0.0138 ریال13:08:43
0.014 ریال13:04:42
0.0141 ریال12:52:47
0.0138 ریال12:48:45
0.0137 ریال12:44:43
0.0136 ریال12:40:33
0.0138 ریال12:36:45
0.0135 ریال12:32:43
0.0133 ریال12:28:43
0.013 ریال12:24:46
0.0131 ریال12:20:32
0.0132 ریال12:16:46
0.0133 ریال12:12:32
0.0134 ریال12:04:43
0.0135 ریال12:00:57
0.0136 ریال11:52:46
0.0137 ریال11:48:47
0.0139 ریال11:44:30
0.0138 ریال11:40:44
0.0141 ریال11:36:46
0.0143 ریال11:24:42
0.0142 ریال11:20:44
0.0143 ریال11:04:46
0.0142 ریال10:52:41
0.0143 ریال10:48:40
0.0141 ریال10:44:42
0.0138 ریال10:40:50
0.0137 ریال10:36:42
0.0136 ریال10:32:45
0.0135 ریال10:28:40
0.0134 ریال10:24:42
0.0142 ریال10:20:46
0.0143 ریال10:16:43
0.0144 ریال10:12:40
0.0146 ریال10:08:42
0.0147 ریال10:04:30
0.0148 ریال9:48:41
0.0149 ریال9:44:43
0.0151 ریال9:28:41
0.0152 ریال9:16:43
0.0153 ریال9:12:42
0.0151 ریال9:00:46
0.0153 ریال8:56:42
0.0154 ریال8:48:41
0.0156 ریال8:44:39
0.0157 ریال8:40:32
0.0158 ریال8:28:46
0.0159 ریال8:24:41
0.016 ریال8:20:41
0.0161 ریال8:16:39
0.0162 ریال8:08:30
0.0163 ریال7:48:42
0.0164 ریال7:44:41
0.0163 ریال7:08:46
0.0164 ریال6:40:44
0.0165 ریال6:31:27
0.0165 ریال6:29:25
0.0164 ریال6:21:10
0.0165 ریال6:04:43
0.0164 ریال5:52:42
0.0163 ریال5:44:40
0.0162 ریال5:32:42
0.0163 ریال5:28:42
0.0162 ریال4:40:31
0.0163 ریال4:32:43
0.0162 ریال4:24:46
0.0161 ریال4:16:42
0.016 ریال4:00:37
0.0161 ریال3:56:44
0.016 ریال3:48:40
0.0161 ریال3:44:41
0.016 ریال3:32:19
0.0161 ریال2:48:47
0.016 ریال2:12:43
0.0159 ریال2:04:43
0.016 ریال1:28:45
0.0159 ریال1:20:44
0.016 ریال1:16:40
0.0161 ریال1:08:30
0.0162 ریال0:56:41
0.0161 ریال0:48:41
0.0162 ریال0:44:41
0.0163 ریال0:32:33
0.0164 ریال0:08:41
نظرات