حواله دلار آمریکا شرکتی

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
38,140 ریال17:20:37
38,145 ریال14:21:38
38,135 ریال13:25:20
38,125 ریال13:13:19
38,140 ریال11:53:22
38,125 ریال11:35:21
38,150 ریال11:30:22
38,110 ریال10:00:23
نظرات