حواله دلار آمریکا شرکتی

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
39,480 ریال14:17:36
39,490 ریال13:59:37
39,500 ریال13:26:41
39,515 ریال13:14:44
39,525 ریال12:53:45
39,540 ریال12:49:38
39,550 ریال12:44:36
39,535 ریال12:12:45
39,550 ریال12:07:51
39,535 ریال11:31:35
39,570 ریال11:28:37
39,645 ریال11:19:43
نظرات