حواله دلار آمریکا شرکتی

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار آزاد 37,530 (0%) 0 37,530 37,540 ۴ اردیبهشت
دلار حواله 38060 (0%) 0 38060 38060 ۴ اردیبهشت
دلار پاساژ افشار 37,380 (0%) 0 37,380 37,380 ۳ اردیبهشت
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار سنا 37,437 (0%) 0 37,391 37,461 ۴ اردیبهشت
دلار مبادله ای 32,437 (0%) 0 32,437 32,437 ۴ اردیبهشت
دلار سبزه میدان 37,520 (0%) 0 37,490 37,520 ۴ اردیبهشت

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 37,530
 • بالاترین قیمت روز : 37,540
 • پایین ترین قیمت روز : 37,530
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 37,530
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 38060
 • بالاترین قیمت روز : 38060
 • پایین ترین قیمت روز : 38060
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 38,060
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 37,437
 • بالاترین قیمت روز : 37,461
 • پایین ترین قیمت روز : 37,391
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 37,437
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

دلار مبادله ای

 • نرخ فعلی : 32,437
 • بالاترین قیمت روز : 32,437
 • پایین ترین قیمت روز : 32,437
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 32,437
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,384 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 37,567 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 37,819 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 289 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 38,024 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 494 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.32%