حواله یورو دستی ترکیه

  • نرخ فعلی:42270
  • بالاترین قیمت روز:42270
  • پایین ترین قیمت روز:42150
  • بیشترین مقدار نوسان روز:90
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:42,240
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۰
  • نرخ روز گذشته:42,200
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:70

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
42,270 ریال14:40:28
42,240 ریال13:36:25
42,150 ریال12:11:22
42,240 ریال11:41:20
نظرات