حواله یورو دستی ترکیه

  • نرخ فعلی:44900
  • بالاترین قیمت روز:44900
  • پایین ترین قیمت روز:44780
  • بیشترین مقدار نوسان روز:100
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:44,780
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۵
  • نرخ روز گذشته:44,760
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.31%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:140

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
44,900 ریال12:45:58
44,880 ریال12:26:27
44,780 ریال11:57:53
نظرات