حواله دلار دستی ترکیه

  • نرخ فعلی:45,700
  • بالاترین قیمت روز:45,700
  • پایین ترین قیمت روز:45,580
  • بیشترین مقدار نوسان روز:120
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:45,580
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۵
  • نرخ روز گذشته:45,450
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:250

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
45,700 ریال12:05:08
45,580 ریال12:00:11
نظرات