حواله کرون سوئد

  • نرخ فعلی:4450
  • بالاترین قیمت روز:4470
  • پایین ترین قیمت روز:4450
  • بیشترین مقدار نوسان روز:20
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:4,470
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۱۹
  • نرخ روز گذشته:4,430
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.45%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:20

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
4,450 ریال12:19:20
4,470 ریال11:53:21
نظرات