حواله روپیه هند

  • نرخ فعلی:740
  • بالاترین قیمت روز:750
  • پایین ترین قیمت روز:740
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:750
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۳:۳۶
  • نرخ روز گذشته:740
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
740 ریال3:36:02
750 ریال2:41:02
نظرات